Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Umaga

07.06.2022

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Umaga

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Umaga

 

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća koja je u sebi sadržavala 21. točku dnevnog reda raspravljano je o nizu tema. Uredništvo Tiramole kao što je to i uobičajeno predstaviti će čitateljima cjelovitu sjednicu, a ne prikaz sjednice koje je i prije sam sjednice napisano. Stoga kao što to uvijek činimo u nekoliko dana oslikati ćemo i predstaviti same točke rasprave kao i ono što se dešava iza kulisa takvih sjednica.

Jedna od  najznačajnijih točaka  bila je usvajanje II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu, a koji sada iznosi gotovo 291 milijun kuna. Kao što je to uobičajenu na ovakvim sjednicama Grada u škrtom i nesažetom osvrtu malo toga bilo je vijećnicima jasno. Kroz opće fraze kao što su „Kroz kapitalne projekte koje sadrži proračun Grada Umaga za 2022. godinu, u fokusu interesa je razvoj grada usmjeren na održivi nastavak kontinuiranog podizanja kvalitete života naše zajednice“. „izmjenama i dopunama proračuna omogućen je nastavak izgradnje obalne šetnice na području Moele, koja čini dio velikog projekta Umaške promenade te izgradnja novog Trga Sv. Martina u starogradskoj jezgri koji će potaknuti revitalizaciju povijesnog dijela našega grada te oplemeniti sam prostor oko Gradskog muzeja. Od značajnijih projekata vrlo je važno spomenuti i da je Rebalansom omogućena provedba sanacije odlagališta komunalnog otpada u Donjem Picudu, u suradnji s tvrtkom 6. maj d.o.o., a koja predstavlja dio zelenih politika u zaštiti okoliša „Umag: Green City-Smart City“, odnosno ključni projekt u očuvanju zdravlja, prirodne ravnoteže, ali i održivosti na području Umaga i okolnih naselja.“

Rebalans proračuna Grada izglasan je  izglasan je s 10 glasova za, dok je 4 vijećnika bilo protiv. Usvojen je i Etički kodeks nositelja političkih dužnosnika, uz usvojenih nekoliko amandmana i nadopuna vijećnika Zlatana Varelije. ( O samom Etičkom kodeksu i ponašanju u skaldu s Etičkim kodeksom biti će riječi u jednom od narednih priloga Tiramole). Također je usvojena i Odluka o socijalnoj skrbi u kojoj su prihvaćeni amandmani vijećnika Zlatana Varelije, kao i Odluka o najmu stanova također uz amandman vijećnika Zlatana Varelije. Većinom glasova usvojena je i Odluka o raspolaganju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga na području poduzetničko-industrijske zone Ungarija. Usvajanjem 14. i 15. točke Dnevnog reda, odnosno odluka o stavljanju izvan snage Detaljnih planova uređenja naselja Savudrija i Zambratija, vijećnici koji su glasali za usvajanje ovih odluka omogućili su daljnji neodrživi turistički, ali i neodrživi gospodarski, razvoj spomenutih naselja, Jedino je vrijeme neumitno i pokazati će stvarnu namjenu ovih odluka. Za usvajanje glasovalo je 10 a protiv je bilo četiri (4) vijećnika oporbe. Ujedno je na sjednici izabran i novi mrtvozornik.

 

Ono što je izostavljeno i što će biti izostavljeno u većini medijskih izvješća da je sa sjednice isključen vijećnik Goran Galović s nemogućnošću prisustva ili ti zabranom pristupa i na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća.

 

Izvještaj Tiramola

 

U slijedećim nastavcima izvješća s aktualnog sata

Fotografija naslovnice Vedran Višković