Osvrt na 6. sjednicu Gradskog vijeća treći nastavak

11.03.2022

Osvrt na 6. sjednicu Gradskog vijeća treći nastavak

Osvrt na 6. sjednicu Gradskog vijeća treći nastavak

 

Nakon aktualnog sata sjednica se nastavila   na točku;  Verifikacija Zapisnika s prethodne sjednice. O Zapisniku smo već objavili osvrt. Osvrtom smo utvrdili da je skraćivanjem Zapisnika samo u funkciji ukidanja i ono malo demokratičnosti.

Treća točka dnevnog reda  bila je Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjene i dopuna Proračuna Grada Umaga – Umago za 2022. g. kratko obrazloženje na ovu točku dnevnog reda iznijela pročelnica za financije gđa Krištofić. Ništa drugo već prijenos sredstava iz jednog odjela ka drugom. Bilo bi značajnije da se ova točka nije niti našla na dnevnom redu uslijed već odobrenog preslagivanja unutar gradske uprave. Ovo je trebalo riješiti usvajanjem Proračuna za 2022. g

Potom se prišlo raspravi o četvrtoj točki o Davanju prethodne suglasnosti gradonačelniku za sklapanje Ugovora o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli. Točku dnevnog reda obrazložio je v.d. pročelnik Slaviša Šmalc.  Zanimljiva rasprava koja je usput probudila i vijećnika pozicije gosp. Grgića. Koji je priupitao : Je li i drugi gradovi i s kojim iznosima učestvuju drugi gradovi i općine.  Da i drugi gradovi i općine sudjeluju s iznosima koji su raspoređeni  sukladno određenoj skali koja je utvrđena na Županijskoj razini Nakon toga za raspravu se javio i nezavisni vijećnik g. Galović. Usput je pripomenuo da kako je moguće da je sada gradonačelnik za gradnju bolnice, a na županijskoj skupštini bio je protiv. Niti da je svoje obraćanje završio na mig gradonačelnika predsjednik Gradskog vijeća izriče opomenu navedenom vijećniku.  Opomenu izdaje bez navođenja prekršaja i ne pozivajući se na Poslovnik.  U cijelosti opomena je neutemeljena. Jer navedeni vijećnik iznio je činjenice o kojima su i mediji  izvještavali. U nastavku gradonačelnik je između ostalog izjavio da je to logičan  korak nakon radnog sastanka održanog s istarskim županom dana 4. veljače 2022. godine u Umagu, kad je gradonačelnik Bassanese izjavio da će Grad Umag nastaviti pomagati Županiji sa sufinanciranjem Zavoda za hitnu medicinu, rada Istarskih domova zdravlja te kako će sufinancirati i Opću bolnicu Pula i dogradnju Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj. Danas, kao i tada, gradonačelnik Bassanese i umaško Gradsko vijeće očekuju od župana Miletića da, nakon svega što Grad Umag sufinancira i pomaže Županiji, osigura kupnju novog mamografa za područje sjeverozapada Istre, odnosno Dom zdravlja Umag, koji je u nadležnosti Županije.

U petoj točki dnevnog reda govori se o raspodjeli sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u GV Grada. Usvojena je odluka kojom se raspoređuju sredstva i to ovim redom:

Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP - (3 člana i 3 članice) 81.000,00 kuna

Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS - (1 član) 13.500,00 kuna

Hrvatska stranka umirovljenika – HSU - (1 član) 13.500,00 kuna

Istarski demokratski sabor - IDS-DDI - (1 član i 2 članice) 40.500,00 kuna

Akcija mladih – AM / Alternativa 101 - Alternativa - (1 član) 13.500,00 kuna

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ - (1 članica) 13.500,00 kuna

Nezavisni i vijećnik Goran Galović - (1 član) 13.500,00 kuna

Nezavisni vijećnik Marino Paretić - (1 član) 13.500,00 kuna

U šestoj i sedmoj točki dnevnog reda donesene su odluke o nepostojanja interesa Grada Umaga za korištenjem prvokupa za određene nekretnine.

Kratki komentar, kojeg su zapazili građani grada Umaga koji su sjednicu pratili putem Facebook-a. Zanimljivost je da gradonačelnik pokazuje izuzetnu nervozu kada govori nezavisni vijećnik Galović diže se s mjesta, a nažalost  predsjednik Gradskog vijeća ga ne upozorava na red u vijećnici što isti vrlo često čini kada se oporbeni vijećnik Galović ili neki drugi dižu s mjesta.

Netko će reći zanimljivo, ali već unaprijed dogovoreno.

Tiramola