Porezni dužnici

12.11.2021

Porezni dužnici

Porezni dužnici

Prebrojavanje poreznih dužnika nije najzahvalnija disciplina jer nisu svi dugovi isti, ali građani grada Umaga žele upozoriti javnost da su porezni dugovi nekih lokalnih političara za nas, izuzetno su važni, osobito kada se radi o ljudima koji odlučuju o našim lokalnim proračunima.

Udruga Naši ljudi i Istarska stranka umirovljenika želi   skrenuti  pozornost javnosti na činjenicu da su među   poreznim dužnicima s područja Grada Umaga stoji između ostalog i jedan vijećnik koji s obzirom na uskoro donošenje proračuna može bitno utjecati  na odluke pri donošenju najznačajnijeg gradskog  dokumenta. Ujedno s pravom možemo sumnjati na objektivnost navedenog političara jer porezni dug može biti uteg navedenom političaru pri donošenju ne samo odluke o izglasavanju proračuna već i ostalih odluka gradskog vijeća. Ujedno taj dug može biti i predmet ucjene pri donošenju svih važnih odluka gradskog vijeća.

Obzirom da je ovih dana porezna uprava javno obznanila imena poreznih dužnika, kako fizičkih lica tako i pravnih subjekata javnost se s pravom pripituje: Je li određeni porezni dužnici kreiraju i utječu na lokalnu politiku? Je li demokratski opravdano da takvi (porezni dužnici) mogu biti gradski vijećnici?

Praksa kod nas pokazuje dvostruka mjerila spram ovakvih osoba. U načelu i u većini slučajeva bez obzira na porezni dug ostaju vijećnici, tek na prste jedne ruke mogu se nabrojati osobe koje su donijeli odluku o vraćanju vijećničkog mandata. Sankcije kod nas ne postoje, iako bi bilo uobičajeno da bez obzira nedorečene zakonske akte takve osobe trebale same podnijeti ostavku. U mnogim naprednim demokracijama to je nezamislivo, čak je i u nekim i nemoguće obzirom da  i prije izbora kandidati moraju donijeti između ostalog i potvrdu da nemaju nikakva porezni dug.

Ali to su za nas građane neka nedokučiva daleka vremena.

 

Tekst Zlatan Varelija:  fotografija naslovnice arhiv : Istrateramagica

 

Imena poreznih dužnika objavljena su na stranicama Porezne uprave