Povijesni vremeplov: Seks i revolucija (Nije sex, droga, and rock'n'roll)

18.03.2021

Povijesni vremeplov: Seks i revolucija (Nije sex, droga, and rock'n'roll)

Titove ljubavne drugarice

Kada sam davne 1987. godine pročitao knjigu Milomira Marića „Deca komunizma“ meni je možda najzanimljiviji ali sasvim sigurno najsmiješniji dio teksta u knjizi bio, prepričavanje „incidenta“ koji se dogodio na 6. Kongresu KPJ u Zagrebu koji se održavao od 2. do 7. studenoga 1952.godine.
Incident je već na samom početku rada Kongresa izazvao Ljubodrag Đurić, sekretar savezne vlade, kada je optužio visokog partijskog rukovodioca, Petra Stambolića, da mu je zaveo suprugu.U dvorani je nastao tajac a Tito je iz prvog reda reagirao: „ Maknite tu budalu sa pozornice“, da bi odmah zatim stupili u akciju pripadnici državne bezbednosti, zgrabili i odvukli „nesretnika“.
Milovan Đilas da bi „spasio“ situaciju, izašao je za govornicom i ozbiljno priopćio da se „problemom bavi partijska komisija,pa se Kongres time ne mora baviti“.
Vani u svijetu je taj kongres umjesto „sixth congres“ kolokvijalno i podrugljivo nazvan „sex congres“.
Zanimljivo kako je Tito u popodnevnom nastavku kongresa istupio sa tezom o „prstima neprijatelja“ koji stoje iza Đurićevog nastupa. Bili su bezuspješni svi pokušaji Rankovića i Đilasa, za vrijeme ručka, da uvjere Tita u suprotno, pa Maršal nije odustao od svog mišljenja da se iz „informbirovskih pobuda“ htjelo kompromitovati Kongres.

Pelagija Belousova

Tito izgleda nije imao tih problema da mu netko „zavede“ suprugu, barem ne do posljednjih godina njegovog života. Njega su zanimale mlade djevojke, gotovo curice, sudeći po njegovoj prvoj supruzi, Pelagiji Belousovi, ruskinji koja mu je rodila sina Žarka. Pelagija je bila rođena 1904. godine a zatrudnjela je s Titom prvi puta sa 15 godina. Rodila je dijete koje je umrlo nakon dva dana i koje su Broz i jedan susjed po noći zakopali na groblju u selu Kupinec kod Klinča sela gdje su mu zakopani i roditelji. No treba ipak uzeti u obzir da su to bila „druga vremena“ kada su se djevojčice udavale rano, često puta i da se spase od „gladi“ a Tito je po svemu sudeći bio „snalažljiv“ da dođe do novca za obitelj, sudeći i po njegovoj sklonosti da se lijepo i skupo oblači.

Dvorjanka Punović

Mnogo intrigantnija bila je Titova ljubavnička veza sa Davorjankom Paunović, njegovom osobnom tajnicom iz vremena NOB-a, studenticom iz Beograda , čak 28 godina mlađom od njega. Kada su u proljeće 1941. godine krenuli iz Beograda za Užice, Davorjanka je imala 21 godinu a Tito 49 godina.
Puno ima prepričanih anegdota iz tog ratnog vremena a među njima svakako je zanimljiva ona koju je prepričao slovenski partizanski vođa Franc Leskošek. Jednom prilikom,Tito je pozvao slovensku delegaciju na razgovor. Kada su stigli pred vrata objekta u kojem se Tito nalazio, stražar ih je, vjerovatno greškom, pustio da uđu u neku prostoriju u kojoj nije bilo nikoga. No međutim, iznenadilo ih je ono što su čuli iz susjedne prostorije, uzdasi i krici uz škripanje kreveta. Zbunjeno su se povukli iz prostorije, izašli napolje i krenuli u šetnju da bi se vratili tek nakon par sati. Prilikom naknadnog susreta sa Titom, prilično raspoložen i krepak, pogledao je na sat i prokomentirao: „Ne smeta što ste zakasnili, ja sam obavljao neke važne i neodložne poslove“.

Ljubavno gnijezdo luksuzne kurtizane

Jako zanimljiv opis Titovog ratnog štaba dao je Randolph Churchill u jednom pismu svom ocu Winstonu Churchillu 27.ožujka 1944. Mladi Churchill je u to vrijeme bio član britanske vojne misije na ratištu Jugoslavije i često je bio u blizini Tita s kojim je vodio razgovore. Evo tog opisa: „ Tito živi na tajanstvenom mjestu u pećini do koje je prilaz kamenit i strm. Njegov je ured sav obložen padobranskom svilom i izgleda više kao ljubavno gnijezdo luksuzne kurtizane nego ured gerilskog vođe. Jumbo mu je poslao džip koji je preksinoć stigao avionom.On je time oduševljen...“
Nema što , Titova sklonost luksuzu bila je vidljiva već u vrijeme desanta na Drvar. Odmah su to uočili članovi britanske vojne misije pa su mu znali poslati avionom „poklončić“ poput džipa.

Tito pod utjecajem Davorjanke

Za muškarce „magična“ Titova tajnica, bila je „problem“ za sve one koji su se znali naći u blizini jer je bila osorna i znala se bez ikakvog razloga okomiti na svakoga koji joj nije bio po volji. Najbliži Titovi suradnici znali su se često pritužiti zbog njenog ponašanja a Stari je znao „pokunjenički“ priznati, da on bez nje ne može.
Koliko je Davorjanka Paunović bila uticajna na Tita lijepo je ispričao Ante Raštegorac, iznimno hrabar partizan, čovjek-heroj u mnogim teškim bitkama za vrijeme NOB-a, vjerni tjelesni čuvar vrhovnog komandanta a kasnije 1948. isljednik na Golom otoku.
U vrijeme priprema zasjedanja AVNOJ-a u studenom 1943. u Jajcu, Raštegorac je kao električar radio u podrumu dvorane gdje će se održati povijesni skup. Nekim slučajem, u podrumu se našla i Davorjanka Paunović s kojom se porječkao i obzirom da je bio „kratkog fitilja“, zgrabio je za vrat. Od toga dana Titova tajnica i ljubavnica bila je na „ratnoj nozi“ sa Raštegorcem. Čovjeku poput njega koji je apsolutno trebao dobiti orden narodnog heroja, ta čast mu nije nikad dodjeljena.Tito nije imao moć da suprotno stavu svoje ljubavnice predloži proglašenje za narodnog heroja čovjeka o kome je njemu, u raznim prilikama, ovisio život.
Između Tita i Davorjanke Paunović, osim ljubavnog zanosa često su izbijale i žestoke, strastvene svađe. Tito se jednom prilikom požalio svom osobnom pratitelju Đuri Vujoviću Špancu i ispričao mu zašto se svađao a ovaj ga savjetovao i bez okolišanja rekao : „Druže Tito, ja bi nju strijeljao“.
Nakon što je tokom 1946. godine duže vremena provela u Sloveniji na liječenju, a Tito joj redovito slao pisma potpore i poklone, umrla je i pokopana u dvorištu Belog dvora, predsjedničkoj rezidenciji u Beogradu.

Jovanka Budisavljević Broz

Titova treća supruga (druga je bila Herta Haas) Jovanka Budisaljević Broz rođena je 1924. godine i bila je čak 32 godine mlađa. Ona je također „vedrila i oblačila“ pa je mnogim ambicioznim političarima u SFRJ za njihovu karijeru bilo važnije dobro prijateljstvo sa Jovankom od prijateljstva sa Titom. Među najpoznatije Jovankine prijatelje spadali su njen Ličanin, Đoko Jovanić, ratni komandant čuvene VI. Ličke divizije i možda još, za povijest „interesantniji“ Ivan Krajačić Stevo, moćni načelnik hrvatske OZNE i Titov bliski prijatelj.
Treba naglasiti, da su partizani, tokom rata, imali stroga pravila ponašanja, i bilo im je zabranjeno vođenje fizičke ljubavi što se strogo kažnjavalo. Bilo je primjera i strijeljanja nesretnih ljubavnika, „za primjer drugima“.
Ono što nisu smjeli obični borci, dopuštali su si njihovi ratni komandanti i vođe.
Čini mi se da niti u današnje vrijeme nije puno drugačije. Zna se tko je „gazda“ i njemu je sve „dopušteno“, a još bolje ako je sve plaćeno javnim novcem građana.

Piše: Veljko Ivančić
LITERATURA: Milomir Marić, Deca komunizma, 1987.
Dr.Dušan Biber, Tito-Churchill,1981.
Vladimir Dedijer,Novi prilozi za biografiju JBT,1984.
Milovan Đilas, Vlast i pobuna,2009.