Primjedbe na Prijedlog stavljanju van snage DPU Zambratija

14.03.2022

Primjedbe na Prijedlog stavljanju van snage DPU Zambratija U cijelosti donosimo tekst ,kojeg je Udruga Naši ljudi - Gente-nostra uputila Upravnom odjelu za prostorno planiranje i komunalni sustav, kako bi čitetlji i građani bili obavještreni o primjedbama. 
 

UDRUGA „NAŠI LJUDI-GENTE NOSTRA“

UMAG, Marino Bembo 3

 

                                                                                                                   GRAD UMAG-UMAGO

                                                                                                                   Upravni odjel za prostorno

                                                                                                                   planiranje i komunalni sustav

 

P R E D M E T : Primjedbe na Prijedlog stavljanja

                           van snage DPU Zambratija 

 

 

Nakon provedene javne rasprave o Prijedlogu stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja Zambratija, na kojoj su učestvovali i predstavnici naše udruge, u zakonskom roku, dostavljamo vam slijedeće primjedbe:

 

  1. Provedena javna rasprava je samo prividno javna, tek toliko da se formalno prikaže da je javnost učestvovala u razmatranju Prijedloga stavljanja van snage DPU Zambratija. Voljom Izvršne vlasti Grada Umaga, javna rasprava nije se mogla održati tamo gdje je najbitnije, među građanima i stanovništvom Mjesnog odbora Savudrija koji obuhvaća i područje naselja Zambratija.

Namjerno je onemogućeno da se u okviru Mjesnog odbora Savudrija ne može sazvati zbor građana jer nisu raspisani izbori za Vijeće mjesnog odbora koji su trebali biti održani prije javne rasprave, nakon isteka prethodnog mandata.

Zakoni Republike Hrvatske dozvoljavaju manipulaciju s procedurom donošenja ili stavljanja van snage prostornih planova koju gradska izvršna vlast maksimalno koristi kako bi izbjegla negativnu reakciju nezadovoljnih građana sa ponuđenim Prijedlogom.

Suština pitanja i problematike prostornih planova koji bi trebali uređivati prostor je nebitna, važno je formalno odraditi postupak i tako osigurati pokriće da je sve po zakonu.

  1. Pogrešno je i štetno, kada se u tekstualnom obrazloženju Prijedloga nastoji neupućenima objasniti potreba stavljanja van snage detaljnih planova uređenja i zakonskog usklađenja, kao da  to Zakon izričito nalaže a to nije tako.

Kada građani ne prihvaćaju izmjene i dopune DPU jer se time nastoji preopteretiti prostor uz more novom izgradnjom, donosi se prostorni plan na višoj razini, u ovome slučaju PPUG koji dopušta upad u prostor tamo gdje bi trebalo zaštititi ga a zatim ide u proceduru stavljanja van snage detaljnog plana koji predstavlja smetnju zainteresiranim investitorima da grade uz samu obalu.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, trebalo bi se ozbiljno  okrenuti prema tom problemu manipulacije s prostorom na štetu građana koji u tom prostoru žive.

Sve se radi tobože u interesu građana a u stvari, prostornim planom višeg reda, ne uređuje se postojeći prostor njima na štetu.

  1. U konkretnom primjeru, stavljanjem van snage DPU Zambratija, omogućiti će se izgradnja objekata P+2 ili P+3 na udaljenosti od svega 25 metara od mora. Postoji mogućnost, da se čak i hoteli koji će se graditi na toj udaljenosti mogu nakon nekog vremena pretvoriti u apartmanske objekte.

Sadašnji DPU Zambratija štiti prostor od tog štetnog upada odnosno izgradnje na 25 metara udaljenosti od mora.

Izvršna vlast Grada Umaga, umjesto da vodi brigu o tome, svojim postupcima, svjesno i namjerno, omogućuje neželjenu pojavu.

Valjda je jasno, da ovakvi postupci potiču korupciju na svim razinama, od jedinica lokalne samouprave do državnih institucija, ministarstava i dr.

Oni koji bi trebali štititi prostor, osmišljavaju i dogovaraju finese kako na zakonit način, omogućiti gradnju što bliže moru, a to će zatvarati pristup onima koji se nalaze na stotinu, više stotina metara ili kilometre udaljenosti.

 

Dostavljamo vam prednje na znanje.

 

U Umagu,14. ožujka 2022.

 

                                                                                                 Udruga „Naši ljudi-Gente nostra“

 

                                                                                                                        Predsjednik

                                                                                                                     Marino Paretić