Primjedbe na UPU -Istok: Spriječiti izvršnu vlast da omogući plasman stranog kapitala i ostvarenje profita na štetu Umažana

02.02.2022

Primjedbe na UPU -Istok: Spriječiti izvršnu vlast da omogući plasman stranog kapitala i ostvarenje profita na štetu Umažana

Udruga "Naši ljudi/Gente nostra" u zaštiti vrijednog prostora i domicilnog puka

Umag –  Među stanovnicima Umaga je vrlo negativno odjeknula vijest da se četvrt/ obuhvat na umaškoj zaobilaznici južnije od zone Marketi prema Novigradu u dužini od 750 metara, planira urediti u novo stambeno naselje sa 600 stanova u deseterokatnicama i velikim dužnim zgradama za cca 1800 povremenih stanovnika. Navodno, naselje se planira graditi zbog potreba tržišta i iskazanog velikog interesa „stranaca“ za kupnju naših nekretnina. Paradoksalno i antidemografski u situaciji kada opada broj domicilnog stanovništva! Prilikom sprovedene javne rasprave vezane uz prijedlog Grada Umaga o tom novom, višestruko nerazvojnom prostornom planu tzv. UPU Umag-istok, svoje negodovanje i otpor prema njemu za lokalnu zajednicu, izrazili su pojedini sudionici javne rasprave, 17. siječnja 2022. godine. Sve do 1. veljače bio je omogućen uvid u taj plan u holu Gradske vijećnice, kao i podnošenje primjedbi i prijedloga na isti. Udruga građana „Naši ljudi/Gente nostra“ je u zakonskom roku dostavila svoje viđenje i primjedbe na štetan plan te ih donosimo u nastavku teksta u izvorniku.

 

UDRUGA „NAŠI LJUDI-GENTE NOSTRA“
Marino Bembo 3, 52470 U M A G

GRAD UMAG-UMAGO
Upravni odjel za komunlni sustav
i prostorno planiranje
Trg Slobode 7, 52470 U M A G


PREDMET: Primjedbe i prijedlozi na
prijedlog Urbanističkog plana
uređenja Umag-istok

 

Poštovani,

Izvršni odbor i Udruga Naši ljudi-Gente nostra Umag uključili su se putem naših članova u razmatranje prijedloga UPU Umag-istok koji je bio na javnom uvidu od 03.siječnja 2022. na rok od 30 dana do 01.veljače 2022.
Razmatrali smo vrlo pažljivo i detaljno prikazani prijedlog UPU i zaključili slijedeće:

1. Nisu osigurani uvjeti da se u javnu raspravu uključe mjesni odbori kao važan subjekt aktivnog sudjelovanju u javnim raspravama o prostornim planovima kao i svim drugim aspektima života,rada i razvoja lokalne samouprave.

2. Područje obuhvata UPU Umag-istok nalazi se na postojećem,dobrim dijelom, poljoprivrednom zemljištu gdje ima plodne zemlje u dubini od čak 10-30 i više metara.
Gradnjom predloženog gospodarsko-poslovnog i stambenog naselja, gubi se značajni zemljišni resurs za lokalnu proizvodnju hrane.Malo gdje na prilazima naselja Umag ima tako visoko kvalitetne zemlje. Ono što je priroda stvarala milijunima godina, nanose plodne zemlje, čovjek će uništiti u roku od 10-tak godina zbog egoističnih razloga pohlepnih pojedinaca.
3. Sam izrađivač UPU je u svom tekstualnom obrazloženju napisao da se planira gradnja stambenog naselja za povremeno stanovanje. Kome odgovara gradnja stanova za tržište?
Sasvim sigurno ne stalnom stanovništvu Grada Umaga.Prema posljednjem popisu stanovništva od 2021. u gradu Umagu osim zabilježenog pada stanovništva od 5,2% u posljednjih 10 godina, imamo i vrlo nepovoljnu strukturu povremenih stanovnika u odnosu na stalne.Iz posljednjeg popisa stanovništva je proizašlo da broj stalnih stanovnika u naselju Umag pada a broj stambenih jedinica raste.
Predloženim UPU Umag-istok razlike će biti još drastičnije.U tekstu obrazloženja stoji podatak o sadašnjih 1485 povremenih stanovnika kojima treba pridodati planiranih 1.800 u skoroj budućnosti.Uzmemo li u obzir i značajan broj već postojećih praznih, neprodanih stanova za tržište, odnos između stalnih i povremenih stanovnika će se i dalje pogoršavati.
Grad u kojemu će na 10 stalnih stanovnika biti 4-5 povremenih, nema lijepu budućnost.To neće biti grad mladosti i rada već grad umirovljenika koji će provoditi vrijeme u Umagu, tijekom toplog dijela godine. U potpunosti ćemo izgubiti identitet malog primorskog gradića jer će na njegovom ulazu, stršati neboderi visine 30 metara koji nisu primjereni ovom podneblju.
4. U tekstu obrazloženja prijedloga UPU Umag-istok, u poglavlju gdje se opisuje gospodarska poslovna namjena-pretežito trgovačka, posebno je istaknuto da se neće moći graditi benzinske postaje.
Na ovom primjeru je vidljivo koliko se gradska administracija trudi da u dogovoru sa zainteresiranim investitorima, budućim povremenim stanovnicima tog naselja ne „dovedu neku benzinsku crpku pod prozore“.Ono što nije osigurano stalnom stanovništvu područja ulice Joakima Rakovca, a to je zaštita okoliša, zbog izgradnje benzinske, osigurava se budućim vlasnicima apartmana na lokaciji Umag-istok.
Naše je mišljenje da upravo njima treba putem UPU osigurati benzinsku crpku u naselju kako bi bile zaokružene sve uslužne djelatnosti na tom prostoru koji će biti jedna stambena cjelina odnosno četvrt.

Udruga „Naši ljudi-Gente nostra“ smatra pogrešnim i štetnim predloženo riješenje Urbanističkog plana uređenja grada Umaga.Gradnja predloženog naselja za povremene stanovnike isključivo je u interesu investitora sa strane koji dolaze u Umag jer tu imaju izvršnu vlast koja će im omogućiti plasman njihovog kapitala i ostvarenje profita.
Ova vrsta projekata nema nikakve veze i koristi za stalno stanovništvo.Priča o razvoju i zaposlenosti je samo način da se zamaskira stvarna namjera i postigne željeno, gradnja apartmana za prodaju na tržištu nekretnina.

U Umagu, 31.siječnja 2022..
Udruga „Naši ljudi-Gente nostra“
Predsjednik

Marino Paretić