Privremena regulacija prometa na cesti Novigrad-Poreč zbog izgradnje rotora u Taru

11.03.2022

  Privremena regulacija prometa na cesti Novigrad-Poreč zbog izgradnje rotora u Taru

Privremena regulacija prometa na cesti Novigrad-Poreč zbog izgradnje rotora u Taru

 

Iz Cesta d.o.o. Pula javljaju da je tijeku 2. faza izgradnje kružnog raskrižja na DC75 tijekom koje je predviđeno zatvaranje dijela državne ceste DC75 na raskrižju s nerazvrstanom cestom prema St. Blek i Tarskoj vali te županijskom cestom ŽC5040 prema Taru, za sav promet osim vozila gradilišta (prema potrebi za Tarsku Valu).

Obilazni pravac, u oba smjera, Poreč - Novigrad osiguran je preko centra naselja Tar (rotor za Lanternu), te Poreč - Kaštelir - Vižinada - Ponte Porton - Novigrad. Obilazni pravac, u oba smjera, Tar - St. Blek/Tarska Vala je preko nerazvrstane ceste u Tarskoj Vali na DC75 te nerazvrstanom cestom preko Stancije Špin na županijsku cestu ŽC5040 u Taru.

Predviđeni period trajanja privremene regulacije je od 10. ožujka do10. lipnja 2022. godine.

 

11.03.2022.   Novigrad Vijesti / Komunalne informacije