Prostorni plan Grada Umaga pred vijećnicima, A MINISTARSTVO JOŠ NIJE DALO SUGLASNOST! Umaški IDS iznio detalje o planiranoj urbanizaciji i peticiji građana

03.04.2021

Prostorni plan Grada Umaga pred vijećnicima, A MINISTARSTVO JOŠ NIJE DALO SUGLASNOST! Umaški IDS iznio detalje o planiranoj urbanizaciji i peticiji građana

Prodan Benolić: "Nipošto glasati za ovaj štetan plan!"


Umag -Gradski Vijećnici IDS-a Goran Miljuš i Sunita Prodan Benolić koja je kandidatkinja stranke za gradonačelnicu Grada Umaga, te predsjednik stranke Arden Sirotić, održali su tiskovnu konferenciju povodom iznošenja stava IDS-a kojim se protive usvajanju Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga.

Naime, predmetna odluka je bila uvrštena na dnevni red gradskog vijeća sazvanog na Veliki petak, 2. travnja iako još nije stigla suglasnost Ministarstva prostornoga planiranja, urbanizma i državne imovine RH na plan!

Danas je točka skinuta s dnevnog reda, ali pitanje je trenutka - do kada. Kao konkretne razloge suprotstavljanju prijedloga ID PPUG Umaga, Prodan Benolić je navela one  primjedbe koje su iznosili i tijekom javnih rasprava od 2019. godine do 2020. o planu prije usvajanja prijedloga konačnog plana.

Nije uvažena peticija građana i 1.500 potpisa protiv urbanizacije Sv. Pelegrina.

- Predlagač plana Grad Umag nije uzeo u obzir peticiju koju je potpisalo oko 1.500 građana protiv predviđene urbanizacije rekreacijske zone Sv. Pelegrina (šuma Zlatorog), gdje je proširen obuhvat u građevinski i omogućava se izgradnja stotine apartmana. Drugo, predlagatelj plana je od 1.300 zahtjeva građana za proširenje građevinskih obuhvata prihvatio njih oko 180, iako su neki građani čekali urbanizaciju svojih omanjih zemljišta više od 20 godina.

S druge strane proširen je obuhvat većine novih građevinskih područja na čestice koje su pretežito u vlasništvu Grada Umaga ili su državne nekretnine, od kojih se dobar dio nalazi uz samu morsku obalu, istaknula je Prodan Benolić pa još dodala kako je IDS bio potpisao i primjedbu da je zadnja, tzv. druga ponovljena javna rasprava održana neregularno i ostaju kod toga.

Gradski Vijećnici IDS-a Sunita Prodan Benolić i Goran Miljuš

- U prosincu prošle godine je radi Covida-19 javna rasprava odrađena isključivo preko interneta, livestreamom i mnogi građani koji ne barataju digitalnim alatima bili su onemogućeni sudjelovati u raspravi, a njih 18 koju su se uključili bili su prikraćeni za praćenje javne rasprave oko pola sata zbog "tehničkih problema", pa su tražili ponavljanje iste jer nisu mogli sudjelovati u raspravi po većini točaka, navela je.

- To vam je kao kad dođete pred vrata neke dvorane i želite pratiti raspravu, ali vrata su vam zaključana i izlagači plana pričaju sami sebi, slikovito je iznijela Prodan Benolić.

Iz svega navedenoga, ali i zbog važnosti samog plana i njegovog dugoročnog učinka na kvalitetu i razvoj Umaga, IDS Umaga predlaže da se ovakav štetan plan za stanovnike grada nipošto ne prihvati, ili u najgorem slučaju da se druga ponovljena javna rasprava propisno ponovi, kad se ublaži epidemiološka slika, te održi na način da joj može prisustvovati veći broj zainteresiranih građana.

- Međutim, ističem još jednom, vjerujemo da resorno Ministarstvo neće uopće dati suglasnost na taj plan, ali zbog predostrožnosti vijećnike pozivamo da djeluju u interesu svih građana i da ne budu suglasni sa takvim prijedlogom prostornog plana bude li nam dat na usvajanje, kako ne bismo donijeli odluku zbog koje ćemo mi i buduće generacije žaliti.

- Radi se o jednom od temeljnih razvojnih dokumenata koji će utjecati na život svakog stanovnika Grada Umaga, stoga je jedino ispravno da se mišljenje stanovnika sasluša i uvaži, izjavila je za kraj tiskovne Prodan Benolić.

S.Bo.

Izvor:Glas Istre