REBALANS I/ILI „KVAZI“ REBALANS PRORAČUNA GRADA UMAGA

20.10.2021

REBALANS I/ILI „KVAZI“ REBALANS PRORAČUNA GRADA UMAGA

REBALANS I/ILI „KVAZI“ REBALANS PRORAČUNA GRADA UMAGA

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga, održanoj 14.listopada, 4.točka dnevnog reda, bilo je razmatranje prijedloga i usvajanje II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Umaga-Umago za 2021.god.

Ovo je bio prvi put otkad je Vili Bassanese gradonačelnik, da se razmatraju izmjene i dopune proračuna a da nije bila prezentirana niti jedna izmjena i dopuna prihodovne ili rashodovne stavke proračuna osim u Upravnom odjelu za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje u iznosu od 5.150.000 kuna.

Neobično je, da se Onaj koji vlada, odlučio za donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna bez da mijenja prihodovne i rashodne stavke redovnog poslovanja već kada je raspolagao podacima da to čini. Da ne bude zabune, uvijek ima promjena stavki, često puta i značajnih, a posebice u godini koja je bila potpuno neizvjesna i teško je bilo za pretpostaviti a to znači i planirati, da će turistička sezona biti tako dobra što je sasvim sigurno utjecalo i na promjenu, na više, i prihodovnih stavki.

Koliko sam u pravu sa ovakvim razmišljanjem, pokazati će konačni, 3.rebalans koji će se prezentirati Gradskom vijeću do konca godine.

Interesantno je bilo objašnjenje Gradonačelnika na upit vijećnika Marina Paretića o razlozima razmatranja i usvajanja takvih izmjena i dopuna Proračuna.

Gradonačelnik je vijećniku „objasnio“ da će se rebalans proračuna sa izmijenjenim stavkama prihoda i rashoda razmatrati na idućoj sjednici Gradskog vijeća a prethodno je „tumačio“ vijećnicima da je ovaj rebalans, „u pravom smislu riječi rebalans, znači sa više stavaka gdje su projekti realizirani a ostalo je novaca, skupio se određeni iznos novaca koji je prebačen na jednu, jedinu stavku. Proračun se nije dirao ni u rashodovnom ni u prihodovnom dijelu, iznos je ostao isti. Novac koji se sa više stavaka rasporedio na jednu stavku i sada je namijenjen za rekonstrukciju i dogradnju parkirališta na Punti......Prema tome radi se o rebalansu proračuna koji je sa više stavaka koje su realizirane a ostalo je novaca nakon provedbenog projekta i javne nabave cilj dovršiti izgradnju jednog i drugog parkirališta te dječjeg igrališta ....Mislim da sam bio dovoljno jasan što se tiče lokacije“, rekao je Bassanese nakon što je prethodno sve gore navedeno izrekao u jednom dahu......

Pet i po milijuna kuna odgovorio je gradonačelnik nekome koji je sa svog mjesta pitao za iznos. Netočno i to izgovoreno jer je iznos 5.150.000 kuna.

Na pitanje vijećnice Anje Žužić da li se tih 5.150.000 kuna može upotrijebiti za nešto drugo, gradonačelnik je nestrpljivo ustao i krenuo prema govornici da vijećnici objasni da se amandman daje u za to propisanom obliku.

„Znači rebalans proračuna kao što sam rekao, iznosi“, nastavio je gradonačelnik, “gdje u stvari u pravom smislu rebalans gdje se rebalansiraju određene stavke koje su ostale, ujedinjuju se na jednu stavku koji se koriste za dovršetak izgradnje parkinga na novoj obali sa jedne strane i parkinga na Punti. Taj parking se dograđuje u duplo veće, praktički će biti duplo veći nego što je sada. Postojeći dio se ne dira nego se izgrađuje još jedan dio praktički biti će duplo veći.....“

 

Što kazati o stilu govora Gradonačelnika na Gradskom vijeću ?

 

Kada se gradonačelnika Bassanesea sluša iz prve, reklo bi se, sve je objasnio, puno je govorio, djeluje logično, nastupa netolerantno prema svakom oporbenom vijećniku koji mu postavi neko pitanje.

Nažalost, njegovi odgovori su puno gori i nerazumljiviji kada se sasluša snimka njegovih govora po drugi, treći ili deseti put. Tek onda postaje vidljiva njegova netolerancija prema vijećnicima, površnost u nastupu, prekomjerna želja za isticanjem i kontinuirana kritika prema predsjedniku Gradskog vijeća stalnim upozorenjima da ne zna ili ne vodi dobro sjednicu.

Nakon što je vijećnik Goran Galović uputio primjedbu da je „ovo navrat nanos uređenje nekog  parkirališta kada je potrebnije urediti okolna naselja“....vijećnik nije dugo trajao za govornicom. „Maknuli su ga poslovnikom“.

Nastupio je Gradonačelnik upućujući kritiku predsjedniku vijeća Belušiću slijedećim riječima: „Predsjedniče vijeća opet kršite poslovnik. Ja vas molim. Znaci govori se o točci,  o temi, ja vas zaista molim jer ovo nema smisla. Gospodin je dao prošle godine, gospodin nije bio vijećnik prošle godine, morali ste reagirati. Priča o nečemu što uopće nije tema rebalansa proračuna . Rebalans će biti na slijedećoj sjednici. .....Prema tome ja ne želim da se netko sprda i podcjenjuje instituciju predsjednika vijeća i gradske vijećnike.....ja vas molim da i vi radite svoj posao..“

 

Projekt „traži“ izvođača ili izvođač „traži“ projekat ?

 

U jednom trenutku, nakon tvrdnje da je baš ovo pravi rebalans, Bassanese se ipak dosjetio da se rebalansi rade i prezentiraju na Vijeću drugačije pa je važno naglasio da će na slijedećoj sjednici biti na dnevnom redu „onaj drugačiji rebalans“.

Zašto je u stvari prezentiran ovakav, po Bassaneseu „pravi“ rebalans ?

Ovogodišnji projekti, čini mi se, barem ne svi, nisu još ni dovršeni. Ako projekat nije dovršen uvijek su mogući neki dodatni, neplanirani troškovi. To predviđa čak i Zakon o javnoj nabavi koji u članku 320. određuje slijedeće:

 

(1) Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. ovoga Zakona

2. vrijednost izmjene manja je od 10 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi robe ili usluga, odnosno manja je od 15 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi radova

3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

Kada su radovi na projektu završeni, radi se konačni obračun i tek tada se može konstatirati da je došlo do uštede i da je iznos utrošenog novca bio manji od postignute cijene na javnom nadmetanju.

Žuriti sada sa objavom natječaja za nove komunalne zahvate pa stoga i sa rebalansom proračuna isključivo u domeni Upravnog odjela za upravljanje imovinom, održavanje i gradnju može značiti da se nastoje uskladiti terminski planovi izvođača sa dovršetkom radova na nekom projektu. Nijedna tvrtka ne prihvaća rado „prazan hod“ ljudstva i mehanizacije. Koliko sam u pravu ili u krivu pokazati će izbor izvođača radova na izgradnji novog-starog-duplo većeg parkirališta i dječjeg igrališta u iznosu od 5.150.000 kuna o kojima je bilo riječi prilikom usvajanja rebalansa proračuna.

Nemojmo zaboraviti da se svih ovih godina dosad, sav neiskorišten odnosno neutrošen novac prebacivao u iduću godinu kao vlastita neutrošena sredstva.

Koliko će tih neutrošenih vlastitih sredstava iz prethodne godine biti u 2022.g. precizno će se znati tek nakon prezentiranja završnog računa za 2021.g. a onda će biti jasno da li je gradonačelnik Bassanese odlučio promijeniti dosadašnji način rada i trošenja javnog novca.

 

Analizira i piše: Veljko Ivančić