Riječi ne govore, već djela

27.04.2022

Riječi ne govore, već djela

Riječi ne govore, već djela

Jutros sam na svoju elektroničku poštu zaprimio dopis da se za sjednicu Gradskog vijeća moram prijaviti do određenog datuma. Ne znam zbog čega?, ali to nije današnja svrha pisanja. Već mi je taj dopis otvorio, mali podsjetnik na moje pitanje, na prošloj sjednici Gradskog vijeća o transparentnosti utroška gradskog novca?. Kada će građani moći vidjeti gdje i kuda idu i u koju svrhu porezni prihodi građana ovog grada? Koliko se dnevno troši na putne naloge, koliko na uporabu papira, koliko na uporabu automobila u privatne svrhe, koliko je sredstva utrošeno u izgradnju novog kružnog toka i tome slično.

Obećano Mi je, samo što nije……,  tada sam dobio odgovor. Da, ima tu sitnih problema, ali nema toga što neće biti ponuđeno građanima grada Umaga, odgovorio je gradonačelnik. Najprije je to bilo obećano na jednoj od sjednica Gradskog vijeća kao da će to biti odmah po Novoj godini, kada stupi Zakon na snagu, ali vrijeme teče a transparentnosti niotkuda. Evo dosada su mnoge općine i gradovi pružili priliku građanima da vide gdje se troše njihovi novci, ali Grad Umag to nije učinio. Vjerojatno u svojim mislima, misli da će to ionako građani grada zaboraviti, kao što su i mnoge stvari zaboravili. A koga ionako brinu zakonski propisi. Nismo mi tu da ih poštujemo već da ih izbjegavamo, odavna je praksa mnogih sitnih duša.

„Nismo Mi tu radi građana, već građani radi nas“, odavna je gradska parola.

Tekst gl. urednik Zlatan Varelija