S njime se sunca rađa i umire

23.07.2021

S njime se sunca rađa i umire

S njime se sunca rađa i umire

Nekako je do mojih ruku dospio i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Umaga-Umago. Ne znam koje tvorac ovog akta kako tamo piše, ali Poslovnik : akt na veselje je svakom onom, tko je iole malo pismen. Poslovnik koji nas vraća u doba Amon Ra. Moramo biti svjesni da je i povijest  dio naše umaške svakodnevnice. U tom Poslovniku sve se svodi na izvršnu vlast :  čitaj gradonačelnika. I pitam se čemu Poslovnik? Da budemo jasniji u nekoliko crtica oslikati ćemo bisere ovog akta kako to voli reći naš uzvišeni. Uzmimo na primjer članak 70. koji govori o donošenju akta po hitnom postupku. Čl. 70 alineja 1: Iznimno akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi, ili ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Grad . čl.71. glasi: Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.

Razložimo ova dva članka. Tko određuje opravdani razloge? Nitko drugi nego Gradonačelnik!! U člancima nisu navedeni taksativno opravdani razlozi, jer po odluci gradonačelnika opravdani razlog može biti i to što pijevac jutros ne kukuriče. Iz navedenog članka 70, stoji da ne postoje rokovi za donošenje ovog akta po hitnom postupku, te postoji opravdana  mogućnost da gradonačelnik (kao predlagatelj ) po hitnom postupku i na samoj sjednici Gradskog vijeća zatraži donošenje određenog akta po hitnom postupku.  Jednom riječju Demokracija to sam JA = Amon Ra

U djelu Poslovnika koji se odnosi na Vijećnička pitanja, otvoreno se možemo zapitati: Postoje li u Gradu pročelnici za određene djelatnosti. Za što ih plaćamo? Što oni rade? I čemu oni služe? Sva pitanja vijećnika odnose se na pitanje gradonačelniku. On zna sve o kulturi, kulturnim znamenjem, sve o socijali, sve o umirovljenicima, jer i on je sam umirovljenik, sve o financijama jer financijski je stručnjak. I tko je on jednom riječju lumen ; gospodar života i smrti

Stoga se s pravom možemo upitati. A čemu farsa demokracije? Jer i oni koji sudjeluju u toj farsi snose istu takvu odgovornost . Svakako DA!

Tekst: Zlatan Varelija

Dodatak tekstu: Ima li nade da se promjeni Poslovnik? U svakom slučaju, samo treba biti uporan! Nije li prvi korak sukladno Zakonu o lokalnoj samoupravi zahtijevati Nadzor nad Poslovnikom, gdje su uskraćena prava vijećnika, te dalje Institucijama Hrvatske države. Dugi su to procesi i mnogi odustaju, ali samo hrabri uspiju. Stoga već sutra sukladno čl. 20 Poslovnika može se zatražiti razriješene predsjednika Gradskog vijeća. Jedanput, dvaput i može unedogled, ali to je vaše neotuđivo vijećničko pravo koje Vam je još ostalo u Poslovniku.