Šesta sjednica Gradskog vijeća drugi nastavak

10.03.2022

Šesta sjednica Gradskog vijeća drugi nastavak

Šesta sjednica Gradskog vijeća drugi nastavak

Nakon pitanja vijećnika g. Sandija Fabca za riječ i pitanje na aktualnom satu javio se nezavisni vijećnik Marino Paretić. Postavio je dva vijećnička pitanja, od koje se prvo odnosilo za nemogućnost do dolaska informacije : Kolika je cijena novog parkirališta? U obrazloženju pojasnio je da se obratio nadležnim pročelnicima gospodinu Buršiću, Diegu Bankoviću i gospodinu Jurkoviću. Nažalost nije dobio odgovor, s obrazloženjem da navedenu financijsku konstrukciju ne posjeduju. Drugo pitanje odnosilo se na put u Moskvu, ali je nažalost prekinut u začetku pitanja. Vrlo je znakovit odgovor gradonačelnika. Nema ON osobno,  niti kao vijećnik što tražiti i pitati podatke od pročelnika, jedini ispravni put je uputiti pitanje predsjedniku Gradskog vijeća.

Komentar: Ovdje se postavlja osnovno pitanje upravnim  strukturama – pročelnicima. Kome odgovaraju upravne strukture? Je su li one samo sebi svrha? Je su li oni kome odgovorni? Nisu li gradske upravne  strukture, desna ruka vijećnicima demokratski izabrani na demokratskim izborima? Ujedno i vijećnici posrednici između naroda i upravnih struktura.  Je li predsjednik Gradskog vijeća profesionalac?  Radi u gradskoj upravi, kako bi bio subjekt veze između vijećnika i gradskih službenika. Na kojem zakonskom aktu se ovo temelji da odgovore treba tražiti od predsjednika GV a ne od službene osobe koja svojom stručnošću obavlja navedene poslove. Ujedno ovo je šamar svim gradskim  pročelnicima kao i gradskim službama da one dobro ne obavljaju svoje poslove. Ovim odgovorom morali bi se upitati i sami pročelnici:  Je li oni dobro i stručno obavljaju svoje zadatke?  Šamar i obezvrjeđivanje gradskim službenicima koje je kroz odgovor svojim službenicima uputio gradonačelnik . 

Zaista vrlo zanimljivo. Tipičan birokratski odgovor!!!!!

Slijedeća dva pitanja postavio je vijećnik Istarske stranke umirovljenika Zlatan Varelija. Pitanja glase: Koji je razlog da se ne poštuje čl.24 b Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, kao i članci   42. i 49. Statuta Grada Umaga. Ujedno su stavljena  izvan snage Statuta glava /12/ Mjesna samouprava članci: od 89 -108.   Obzirom na nepoštivanje    Zakonski kao  i Statutarni članaka ? Čemu Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi kao i Statut Grada Umaga mali gradski Ustav. Molim odgovor; Koji je razlog? I Drugo pitanje 01.siječnja,2022. stupio je na snagu Zakon o proračunu kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici od 15. prosinca 2021.g.

U članku 144. Zakona koji sadrži odredbe o objavi dokumenata i informacija o trošenju sredstava, u stavcima 10 i 11 regulirano je slijedeće:

 (10) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su javno objavljivati informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama na način da te informacije budu lako dostupne, pretražive i strojno čitljive.

(11) Objava informacija iz stavka 10. ovoga članka podrazumijeva najmanje objavu isplata iz proračuna, odnosno financijskog plana tijekom proračunske godine, objavu podataka o isplatitelju i vrsti rashoda, odnosno izdatka te objavu podataka o primatelju sredstava, uključujući i njegov osobni identifikacijski broj, naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe, osim informacija koje predstavljaju klasificirani podatak prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i informacija čija bi objava bila protivna posebnim propisima.

Zašto Grad Umag još uvijek ne poštuje odredbe Zakona o proračunu,  a prošlo je više od 2 mjeseca od stupanja na snagu ?

Na prvo pitanje gradonačelnik odgovara da će odgovoriti u pisanom obliku, a na drugo pitanje odgovara da Ministarstvo financija još nije izradilo Naputak objave ovih podataka i da informatička tvrtka koja obavlja poslove za grad još nije izradila aplikaciju. Ali i to će biti skoro gotovo vjerojatno još ovaj mjesec

Komentar: Pisani odgovor na prvo pitanje objaviti ćemo na stranicama Portala Tiramole. A što se tiče drugog pitanja i odgovora na pitanje transparentnosti utrška sredstava, moram kao pisac ovog teksta objaviti da su mnogi isti gradovi s tom istom tvrtkom već sklopili ugovore i svoju transparentnost troškova objavljuju na stranicama grada. Ne znam u čemu je razlika u troškovima između gradova, jer nadam se da su računovodstvene izrade troškova svugdje iste. Ili je tu Grad Umag poseban? Živi bili pa vidjeli i dočekali i taj dan!!!!!

Nakon gospodina Varelije za riječ se javio nezavisni vijećnik Goran Galović . U prvom redu čestitao je Međunarodni dan žena svim ženama kao i odgojiteljicama u vrtićima U nastavku postavio je pitanje o plaćama u vrtićima te rekao: Da  osnovica odgojiteljice u riječkim vrtićima iznosi 5200,oo kuna u Puli 4700,oo kuna a u Umagu samo 4500,oo kuna. Drugo pitanje se odnosilo na transparentnost proračuna. U niz navrata tražio sam objavu, čak i u pisanom zahtjevu, ali nikada nisam dobio odgovor, niti usmeni niti pismeni.

Odgovor gradonačelnika započeo je uvredom vijećnika „da kada jedan nasilnik nad ženama čestita osmi mart ženama to je vrhunac licemjerja“ te nastavio bez opomene sa strane predsjednika GV koje su trebale biti upućene gradonačelniku, jer vrijeđanje vijećnika je kršenje Poslovnika. A za svako kršenje Poslovnika oporbenim vijećnicima se izriče jedna ako ne i isključujuća opomena od strane predsjednika. Bilo je to sramotno slušati ne samo oporbenim vijećnicima, ali nažalost iako u vijeću sjede i prosvjetni djelatnici pozicije nijedan nije ustao u obranu vijećnika. Jednom riječju amenovali su nasilje. Sramota!!!!

U odgovoru na osobne dohotke odgojiteljica u vrtićima gradonačelnik je rekao da iznošene tvrdnje ne odgovaraju istini. Odgojiteljice u Umagu su među najbolje plaćenima u Istri ako i ne šire. O tome će vijećnicima biti podastrane kompletne plaće svih dječjih vrtića u Istri. Na drugo pitanje odgovoreno je da vijećnik ne zna postaviti pitanje a kada bude ispravno postavljeno pitanje dobiti će odgovor. U replici vijećnik Galović iznio je da ga sustavno gradonačelnik u nizu sjednica vrijeđa na osobnoj razini, na što se  gradonačelnik nije referirao.

Komentar: Ovo je samo jedan od niza uvreda iznesenih od strane gradonačelnika spram vijećnika, a nažalost koje nailazi i na odobravanje vijećnika pozicije kao i  vijećnice HDZ-a ujedno i prve dopredsjednice GV. Žalosno da ne budem žešći TRAGIČNO.

Jer demokracija isključuje vrijeđanje. Demokracija podrazumijeva argumentaciju sukob argumenata, a ne vrijeđanje vijećnika. Na ovim sjednicama  osjeća se u zraku fizički sukob!

Tiramola