Smeće naše svagdašnje,četvrti dio

25.03.2021

Smeće naše svagdašnje,četvrti dio

Suprotnosti, nad suprotnostima

U četvrtom nastavku serijala o Cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Umaga osvrnuti ćemo se i na neke kategorije, a koje nismo obradili u dosadašnjim osvrtima, kao što su kućanstva u vlastitim kućama, gospodarski subjekti, iznajmljivači. Dobar dio stanovništva na području grada Umaga živi u obiteljskim kućama, što veći, što manjim po broju žitelja koji proizvode komunalni otpad. Po statističkim podacima iz 2011. godine pretežno je u ovakvim objektima živjelo skoro četiri stanovnika. Zanimljivo je stoga kako je to riješeno u samom Cjeniku:
Za jednog člana određen je volumen spremnika od 60 litara
Za dva člana određen je volumen spremnika od 80 litara
Za tri ili više članova određen je volumen od 120 litara
Ono što je zanimljivo Cjenikom se određuje volumen spremnika što je u suprotnosti s Odlukom Gradskog vijeća Grada Umaga od 9. 12.2019. g gdje se Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Umaga-Umago određuju veličine volumena spremnika ,a člankom.2 navedene odluke stavkom 5. minimalni volumen iznosi 80 l.
Ovdje se nameće pitanje razdiobe spremnika. Za jednu osobu 60. l, za dvije 80.l. za tri i više 120.l što je u nerazmjeru 80:60=0,5, a što to znači. Da jedna osoba više proizvede komunalnog otpada, od dvije osobe, a daleko više od osam osoba, jer osam osoba potrebuje spremnik od 120 litara što znači da oni po osobi proizvedu 15 litara otpada. Zaista i Alice bi se začudila kako je Umag grad čudesa. Izvan je svake pameti!. Ali Komunalno poduzeće priprema svakako nove matematičke obračune, neku novu matematiku nerada i neznanja.
Vratimo se obračunu koju nam nudi ovaj Cjenik koji je izrađen na bazi 4 odvoza mjesečno, ali moramo znati da 5 mjeseci ima i do pet tjedana možebitna i pet odvoza ovisno o danu odvoza.
1 osoba (51,07 + PDV) + (5,30 x 4 + PDV) = 83,oo kuna mjesečno
2 osobe (51,07 + PDV) + (7,07 x 4 +PDV) = 94,oo kuna mjesečno
3 osobe (51,07 + PDV) + 10,60 x 4 +PDV) = 107,oo kuna mjesečno
Stavite ovaj iznos u godišnju računicu i biti će sve jasno.
Vrlo je zanimljiva i začudo matematika koja je izvan pameti. Uzmimo dvije obitelji koje zajednički žive i po obračunu trebaju spremnik od 120 litara (izvod iz cjenika) Pitam se kako obitelj od osam članova proizvede komunalni otpad kao obitelj od 3 člana jer koriste isti volumen spremnika. Vjerojatno bi obračun obitelji od osam članova bio uvećan za osam ili koji odvoz više na mjesečnoj bazi što bi uvećavalo cijenu s 107,oo kuna na 155,oo kuna mjesečno (8 odvoza)
Vrlo zanimljiv je obračun onih kućanstava koji se bave iznajmljivanjem svoji ležajeva. U cjeniku stoji da se mogu zadužiti za dodatni odgovarajući spremnik (ovisno o broju postelja, odnosno gostiju kojima pružaju usluge smještaja) za minimalno od 3 mjeseca. Usluga se naplaćuje do zadnjeg dana u mjesecu podnošenja zahtjeva za otkazivanje usluge. Iznos cijene obvezne minimalne javne usluge za dodatni zaduženi spremnik obračunava se po cijeni iz tablice 1 (čitaj 51,07) Vrlo nemušto i nerazgovjetno određen je ovaj dio cjenika. U tablici 8 stoji kuća za iznajmljivanje od 0-50 kvadratnih metara spremnik od 120 l za 50.100 kvadratnim metara spremnik od 240 litara. Vrlo teško ili skoro nemoguće je odrediti cijenu odvoza komunalnog otpada za tu kategoriju. Iz jednostavnog razloga što nedorečenim cjenikom mogu u budućnosti određivati samovoljno cijene odvoza što je u suprotnosti s Ustavom RH i Odredbama Uredbe o gospodarenja otpadom.
Za gospodarske subjekte cijene odvoza komunalnog otpada povećane su iz za preko tri stotine puta Ionako je malo gospodarstvo na koljenima ovaj komunalni harač ionako će mnoge dovesti i u još težu situaciju. Mnogi ugostiteljski objekti su zatvoreni a na njihove adrese stižu novi računi, koji iznosi i više od tisuću kuna mjesečno. Bez obzira što su ti objekti zatvoreni, i ne proizvode komunalni otpad računi odvoza komunalnog otpada dolaze kao da objekti rade. O toj i takvoj temi trebaju oštro reagirati njihove udruge, ali nažalost vidimo da oni o tome šute.
I na kraju ovog osvrta, moram se osvrnuti na današnji razgovor u selu nedaleko Umaga. Starica živi u maloj kući već nekoliko godina sama, s minimalnom mirovinom od nešto više od 1100 kuna. Račun za njen odvoz spremnika od 60 litara iznositi će 83,oo kune mjesečno što iznosi 8% njene mjesečne mirovine. A treba živjeti!
I što donosi ovaj Cjenik. Ništa drugo nego više smeća po našim šumama. I ono malo zelenila tom istom zelenilu pokloniti ćemo naš komunalni otpad, na veselje cijele gradske zajednice djelatnika Grada Umaga.

Piše: Zlatan Varelija

U sljedećem nastavku pokušati ćemo usporediti cijene odvoza