Smeće naše svagdašnje, treći dio

21.03.2021

   Smeće naše svagdašnje, treći dio

Dosadašnja cijena odvoza smeća sa 291,60 kuna godišnje mogla bi narasti na 1056 kuna?!!!

Cjenik s kojim nas časti Komunalno poduzeće 6.maj uz svesrdnu blagonaklonost gradskih vlasti dobro će zagrabiti u naše džepove. Dobar dio građana ili ne zna ili ne razumije novi cjenik odvoza komunalnog otpada. Kad stigne uplatnica tada će se uhvatiti za glavu, ali ovih dana jedino sleže ramenima.
Dobar dio naših građana živi u stambenim objektima (zgradama) i ovaj tekst je posvećen odvozu komunalnog otpada iz tih objekata. Spremnici u koje odlažu svoj komunalni otpad stanari stambenih zgrada odavna su trebala završiti u ropotarnici povijesti. Većina od njih dostupna je svima zainteresiranim žiteljima grada da u njih odlažu svoj otpad. Stanari, susjedi, čak i žitelji okolnih sela slobodno mogu dovoziti svoj otpad u navedena spremnike. Stoga nije niti čudno da ispred spremnika se zaustavi automobil i mrtvo hladno se odloži otpad u takav spremnik. Othrdnuti, razbijeni, na udaru malo jačeg vjetra lete na sve strane to je stvarna slika ovih spremnika. A o veličini da i ne govorimo. Nije li davatelj usluge Komunalno poduzeće 6. maj i prije nego li započne s primjenom cjenika bio dužan sukladno poštujući svoje klijente, građane, osigurati navedene spremnike da u iste ne ubacuju svoj otpad svi žitelji grada, već samo stanari kojima su ti spremnici namijenjeni i za koji odvoz trebaju platiti uslugu odvoza.
Cjenik koji je dat na uvid i koji će se primjenjivati od 1. travnja ove godine za kućanstva u zgradama određuje se po formuli: C=JVC x BP x U pri čemu je;
C = javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama
JCV= jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada
BP= broj pražnjenja u obračunskom razdoblju
U= udio korisnika usluge u korištenju spremnika
Udio korisnika u korištenju spremnika ako se stanari drugačije ne dogovore iznosi 0,025 udjela što bi u matematičkom prijevodu značilo 40. kako je obično ispred svih zgrada u većini slučajeva postavljen spremnik od 1100 litara iznosilo da takav spremnik koristi 40 osoba Ali to je u slučaju izračuna cijene nebitna kategorija. Jer nametnut je neki drugi princip a on glasi: Svi plaćaju jednako! Bez obzira na broj članova kućanstva. A da ne govorimo i o kućnim ljubimcima. I oni vjerujem proizvode otpad.
Kako je uravnilovkom određen izračun krenimo pokušati odgonetnuti izračun:
JVC = cijena izračuna korištenja spremnika od 1100 iznosi o jednom pražnjenju 97,17 kn
BP = broj pražnjenja 4 x 97,17 = 388,68
U = udio u cijeni 388.,68 x 0,025 = 9,717 kn
Cijena iznosi CMJU= 51,07 + 9,717 = 60,787 kn +PDV = 76,oo kn mjesečno za 4 pražnjenja
Cijena CMJU = 51,07 + 19,434 ( 8 pražnjenja što je vjerojatno) + PDV = 88 kn mjesečno
Cijena od 88, kn po kućanstvu vjerojatna je cijena odvoza komunalnog otpada, što iznosi cirka povećanje od cirka 350% da dobro ste pročitali moji čitatelji
Ako to stavimo na godišnju razinu ono iznosi nova cijena od 1.056 kn
Dojučerašnja godišnja cijena odvoza smeća iznosila je 291,6 kn
(Izračun cijena samo je provizoran nekako okviran koji se mogao iščitati iz navedenog danog dostupnog materijala. Obračun je izrađen na osnovu dostupnih parametara i ne mora odgovarati stvarnoj cijeni po pojedinom subjektu.)
A koliko se proizvede komunalnog otpada po kućanstvu, ili ti pojedincu nigdje ne piše, niti je objašnjeno. Ovaj cjenik to ne poznaje niti o tome išta stoji u cjeniku. Jedino što se iz ovog cjenika doznaje da se spremnik određuje na način zbroja volumena od minimalno 60 litara po stambenoj jedinici. Tko je i po kojim kriterijima odredio spremnike za stanare zgrada? Tko je odredio volumen od 60 litara. Na osnovu čega i kojeg kriterija? Navesti ću primjer zgrade u kojoj stanujem. Zgrada s pet ulaza od kojih je i dilatacijom isti ulazi razdvojeni. Svaki ulaz ima svojeg upravitelja i u svemu su posebni osim u odvozu komunalnog otpada. Dva spremnika u koji redovno odvajaju svoj otpad ne samo stanari već i mnogobrojni susjedi izu susjednih ulica. Na buduće veselje!. U ulazu u kojem stanujem nalazi se osamnaest stanova od kojih se cijele godine koristi osam stanova. Dok njih deset koristi se povremeno jer su vlasnici žitelji drugih gradova Hrvatske ako i susjednih država Slovenije i Bosne i Hercegovine. Količinu otpada dvoje žitelja jednog kućanstva otprilike glasi 40 litara tjedno znači u najvećem djelu 200 litara mjesečno. (Ovaj podatak je na osnovu vlastitog primjera, ne samo u stambenoj kući u kojoj živim već i na osnovu odvoza otpada u mjestu u kojem provodim dio godine). Znači za mjesec dana žitelji ulaza odbace komunalnog otpada u spremnik 1600 litara što bi u prijevodu spremnik od 1100 litara bilo spremnik i po mjesečno . Zbog čega bi stanari jednog takvog ulaza trebali spremnik od 1100 litara, ako im je takav spremnik i više nego prevelik. Tko je nadležan provesti cjelokupnu akciju oko postavljanja odgovarajućih spremnika ako predlagatelj novog CJENIKA a to je KOMUNALNO PODUZEĆE 6. MAJ Umag. U većini slučajeva, a to je bilo i neki dan kamion koji odvozi komunalni otpad ispraznio je spremnik koji je bio napola pun! Tko je taj koji se brine o broju odvoza komunalnog otpada iz stambenih zgrada? A što s stanarima koji koriste svoj stan privremeno. Gle čuda i oni učestvuju sa svojim otpadom kojeg uopće ne odbacuju u cijeni odvoza otpada! Jednako tako i stanari koji privremeno odlaze s svojeg kućanstva bilo gdje i nema ih mjesecima. I oni učestvuju u cijeni odvoza komunalnog otpada iako ih nema. Uranilovkom svojstvenom socijalističkom načinu vladanja izjednačene su obitelji s jednim, s dvoje , troje i više članova obitelji. I treba biti pametan i odrediti cijenu odvoza miješanog komunalnog otpada istu za obitelji od jednog i deset članova!
Tisuće neriješenih pitanja, koja su trebala biti riješena ovih godina, ali uzalud. Nerad određenih službi dolazi na naplatu građanstvu u ime povećanja cijena. Nije li Ustavni Sud RH stavio mnoge članke uredbe o gospodarenju otpada izvan snage a koje govore o navedenim primjerima i jasno poručio: Ovdje se radi o nagradi onečišćivača, a ne nagradi onih koji se brinu o čistoj i zdravoj okolini. Cijena odvoza komunalnog otpada mora se iskazati samo u količini predanog otpada u kućanstvu.
I dokada će sugrađani plaćati promašene investicije gradskih očeva! Nije li vrijeme za promjene ove nesposobne vlasti!!!!!!!
Piše: Zlatan Varelija
U sliedećem nastavku obračun za kućanstva koje žive u vlastitim kućama, obračun iznajmljivača apartmana i soba.