Srednja škola koja nedostaje je Škola za uhljebe?!

13.04.2021

Srednja škola koja nedostaje je Škola za uhljebe?!

Prodaju se nekretnine i još fali 20 milijuna kuna kredita za školu!

S koliko zadovoljstva svaki iole znatiželjnik može pronaći tema o umaškoj svakodnevnici. Teme se nalaze svuda oko nas, stoga s malim zakašnjenjem osvrćem se na jednu od točaka, s dnevnog reda posljednje sjednice Gradskog vijeća ovog saziva. U točki sedam predočeno je vijećnicima Odluku o dodatnom zaduživanju; te citiram: Razlozi za donošenje ove Odluke su u osiguravanju dodatnih sredstava za pokriće troškova izgradnje ustanove obrazovanja na k.č. br. 1309/9 k.o. Umag. Proračunom Grada Umaga za 2021.-2023. godinu planiran je u Razdjelu 004: Upravni odjel za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje, Program 1004: Upravljanje imovinom; Kapitalni projekt K100108 Izgradnja ustanove obrazovanja. Financiranje projekta planirano je: za 2021. godinu u iznosu od 28.000.000,00 kn, u projekciji za 2022. godinu u iznosu od 2.000.000,00 kn, a u projekciji za 2023. godinu u iznosu od 2.000.000,00 kn. Projekt će se financirati iz prihoda Grada u iznosu od 12.000.000,00 kn, a za preostalih 20.000.000,00 Grad će se zadužiti uzimanjem kredita.
Zanimljivo, ali ono što je najzanimljivije je to da predlagatelj uopće ne zna čitati! Na tabli izvješenoj ispred gradnje navedenog objekta stoji: „Građevina: Izgradnja zamjenske građevine javne i društvene namjene“ a u gore navedenom obrazloženju i razlozima stoji izgradnja ustanove obrazovanja. Tko je ovdje lud! Tko ovdje laže! Tko ovdje omalovažava zdravi um građana grada Umaga, a i šire.
Vratimo se raspravi o navedenoj točki. Šutnja je znak odobravanja i doneseno zaduženje naši će nasljednici i djeca plaćati. Nepisano pravilo u demokratskom svijetu je da se na posljednjim sjednicama financijska zaduženja izbjegavaju. Ipak jedan vijećnik to s hvalospjevom pozdravlja! U svom emotivnom govoru (on koji je nekada u svojem životu obavljao i posao financijskog direktora, kojima se diže kosa kada se zadužuju) kao pokvarena ploča hvali financijsko zaduženje za nešto, što nitko ne zna, za koju i kakvu ustanovu?.
Razlozi predlagatelja o izgradnji ustanove obrazovanja nemušti, netransparentni. A koja se ustanova obrazovanja gradi, da se za grad (čitaj građani) zadužuju za ustanovu koja nema dopusnicu. Je li se to gradi Ustanova: osnovne škole, srednje škole, Veleučilišta, Fakulteta, Znanstvenog instituta ili bilo čega drugog ?. Kažu; srednje škole? Koje srednje škole, kojeg usmjerenja? I sam gradonačelnik na jednoj od posljednjih sjednica uzvikuje: Vidjeti će te uskoro! Koje namjene! Osim njegove rike koja još odzvanja gradskom vijećnicom, na posljednjoj sjednici vladala je tišina. I tišina mnogo govori. Iz dobro pouzdanih izvora predlagatelju izgradnje umaške Srednje škole jasno je rečeno: Što sa Srednjom školom u Bujama? Srednja škola u Bujama djeluje preko sedamdeset godina, s trogodišnjim i četverogodišnjim usmjerenjima uz gimnazijsko usmjerenje. A što sa zgradom Srednje škole u Bujama, ako se preseli u Umag? A koje srednjoškolsku usmjerenje danas može ponuditi Grad Umag, onog čega nema u Bujama, a koje i tako funkcionira na rubu broja polaznika. Je li to zanimanje zdravstvenih tehničara, medicinskih sestara, a za koje je potrebna kvalitetna infrastruktura (predavači i učitelji s posebnim znanjima), je li to informatička Srednja škola za koje je također potrebna kvalitetna infrastruktura. Ne samo infrastruktura već i broj polaznika (čitaj učenika). Govore nam i predočuju da je to Srednja škola s 250 polaznika, znači desetak razrednih odjeljenja. Za takvu namjenu je potrebno osigurati i kvalitetan učiteljski kadar. Odakle? Danas muku muče i značajnije Srednje škole s nastavnim kadrom. Pitam se: Odakle i kako osigurati nastavni kadar za jednu srednju školu. Gradski velemožnici, gradski vjesnici takav kadar se nalazi na cesti!
Pa ipak ima jedna srednja škola koje bi mogla niknuti na tom prostoru. Kadar u gradu Umagu postoji, već je dobro uhodan, s stručnim kvalifikacijama a to je SREDNJA ŠKOLA za UHLJEBE. Niti ravnatelja niti nastavni kadar ne treba tražiti, nastavno osoblje već ima i smještaj u gradu.
Tekst: Zlatan Varelija