Što donosi donošenje Etičkog kodeksa

13.06.2022

Što donosi donošenje Etičkog kodeksa

Što donosi donošenje Etičkog kodeksa

 

Pod točkom 10  sedme sjednice Gradskog vijeća bila je rasprava i donošenje Etičkog kodeksa  nositelja političkih dužnosti u Gradu Umagu. Stupanjem na snagu Zakona o sprečavanju sukoba interesa nastala je obveza jedinica lokalne i područne samouprave da donesu kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela. Rok do kojeg je trebalo usvojiti  Kodeks ističe s 25. lipnjem 2022. godine. Iako se  ovaj Kodeks odnosi ne samo na vijećnike već i djela samoupravnih organa, on nije izazivao značajnu pažnju vijećnika, osim vijećnika Varelije koji je svojim primjedbama i prijedlozima dao oporbeni ton raspravi. Zanimljivo je to da se dio njegovih primjedbi usvojio i utkao u novi Kodeks. Bilo je nejasno oko čl. 1. Kodeksa gdje je usvojen prijedlog vijećnika Varelije  da se Kodeks odnosi i striktno na gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika  ravnatelja ustanova i članova vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Umag, direktore trgovačkih društava i članova nadzornih odbora u kojima Grad Umag ima udjele, kao i nositelji političkih dužnosti kad sudjeluju u radu Gradskog vijeća. Zanimljiv je i članak 4. u kojima se određuje značajne pojedinih pojmova. Tako je na primjedbu vijećnika Varelije u isto ubačeno i omalovažavanje po stručnoj i školskoj spremi. Također je u čl. 5 u Temeljna načela djelovanja odobrena primjedba vijećnika Varelije da se u tekstu umjesto pojma neistine ubaci laž, pojasni uvredljiv govor.

U Kodeksu također su ustanovljena i tijela za praćenje Etičkog kodeksa Etički odbor i Vijeće časti koji odlučuju u kršenju Etičkog kodeksa. Također je utvrđeno i tko pokreće postupak za kršenje Kodeksa  i uz ostale to može učiniti i svaki građanina ovog Grada.

 

Iako na prvi pogled mali napredak, on je ipak korak u poboljšavanju kao i odnosa u već nakaradnoj demokraciji. Koliko će Kodeks  zaživjeti ovisi o nama građanima.

 

Tiramola