ŠTO SMJERA VILI BASSANESE U SAVUDRIJI I ZAMBRATIJI ?

11.10.2021

ŠTO SMJERA VILI BASSANESE U SAVUDRIJI I ZAMBRATIJI ?

ŠTO SMJERA VILI BASSANESE U SAVUDRIJI I ZAMBRATIJI ?

Grad Umag je na svojim stranicama objavio dnevni red sjednice Gradskog vijeća zakazane za četvrtak, 14.listopada, u kojem čitamo da će se staviti van snage prostorni planovi, DPU (Detaljni plan uređenja) Savudrije i Zambratije. Već je i „vrapcima na grani poznato“, čim gradonačelnik Vili Bassanese uputi dopis Gradskom vijeću sa inicijativom pokretanja procedure za izmjene i dopune nekog prostornog plana ili još gore, inicijative za stavljanje van snage nekog DPU(Detaljni plan uređenja), nešto se loše sprema građanima koje on mnogo voli.

„ I LOVE UMAG“ njegov je omiljeni slogan. Loši poznavatelji engleskog jezika poput mene, preveli bi slogan i razumjeli „ Ja lova Umag“.

Pokušajmo se prisjetiti, na sjednici Gradskog vijeća od 19.srpnja 2019., vijećnici su jednoglasno stavili van snage DPU Centar-Umag i dobili smo benzinsku crpku na lokaciji nekadašnje Tipografije koju nitko normalan ne želi. Na istoj sjednici GV jednoglasno je izglasana Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Umag.

Poslovično nezainteresirani vijećnici

Naši gradski vijećnici, poslovično su nezainteresirani za čitanje obimnog materijala (stotine stranica) koji im se dostavlja za sjednice Gradskog vijeća pa stoga su i nedovoljno informirani.

Uzmemo li u obzir i dobru dozu naivnosti koju posjeduju, bez ikakve primisli da im možda Gradonačelnik i resorni pročelnik za prostorno planiranje nešto „podvaljuju“ što su i učinili, kolokvijalno rečeno, „prodali muda pod bubrege“.

Spomenutog nesretnog srpanjskog dana 2019., stavljeni su van snage nekoliko DPU-a i PUP-a te donesen UPU kojeg ćemo po štetnosti sadržaja odredbi pamtiti „za sva vremena“.

Toga dana, Gradonačelnik Vili Bassanese i privremeni pročelnik za prostorno uređenje Vladimir Jakovac objašnjavali su vijećnicima da se stavljanjem van snage DPU Centar-Umag i donošenjem UPU ništa posebno ne mijenja jer su u pitanju samo sitne korekcije. LAŽ ! Njima je gradnja benzinske crpke koja po DPU Centar-Umag nije bila moguća i donošenje UPU koji je to omogućio, bila samo „sitna izmjena“.

U svakoj pravno uređenoj državi, institucije države bi ovakvo obmanjivanje i dovođenje u zabludu gradskih vijećnika od strane odgovornih osoba za prostorno planiranje okvalificirale kao kazneno djelo prema članku 291., Kaznenog zakona, zloupotreba službenog položaja i ovlasti i prema članku 292. KZ-a kao nezakonito pogodovanje.

Naglasio sam pravnoj državi, jer u Hrvatskoj ovo kazneno djelo nikog ne zanima. Ima Država većih sr.....a od ovog.

Stav Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Udruga „Naši ljudi-Gente nostra“ svojevremeno je podnijela zahtjev Ministarstvu da obavi upravni nadzor u Gradu Umagu kako bi se ispitalo, za građane, štetno donošenje prostornih planova.

I zaista, Ministarstvo je provelo neku vrstu upravnog nadzora i nije pronašlo, gle čuda, nikakve nezakonitosti.

Kada se pročita izvješće Ministarstva o provedenom upravnom nadzoru u Gradu Umagu, postaje jasno što u stvari Državu zanima.

U svakom slučaju, Državu ne zanima suština problema jer koga briga nekakva izgradnja nepotrebne benzinske crpke stanarima okolnih kuća pod njihove prozore a niti potencijalno raspršivanje plinova u zraku i zagađenje okoliša a da ne spominjemo i opasnost od zapaljenja i eksplozije u tipično stambenom gradskom naselju.Za državu nisu problem ni prometne poteškoće izlaska vozila sa benzinske crpke u ulicu Joakima Rakovca čemu svi mi svakodnevno svjedočimo.

Državu zanimaju točka i zarez i da li je sve provedeno sa člankom tim i tim Zakona, stavkom, rečenicom itd.

S time u vezi vrijedi objaviti važnu konstataciju u odgovoru Ministarstva upućenog udruzi Naši ljudi-Gente nostra dana 28.lipnja 2021. a to je , da je u članku 122. stavak 2 UPU-a omogućena izgradnja jednonamjenskih građevina (u našem slučaju benzinske pumpe) i tamo gdje je oznaka M1 i M2 u grafičkom prikazu. Te dvije oznake inače određuju mogućnost gradnje više stambenih i više obiteljskih građevina što znači, da nije bilo moguće u odredbama DPU-a sa istom oznakom M1 i M2 graditi benzinsku crpku.

Iste oznake a različite namjene izgradnje. Dovoljno je samo ubaciti u tekst obrazloženja jednu rečenicu na stranici 56 od ukupnih 126 stranica i problem je riješen.

Poznato je prostorno-planskim stručnjacima, između grafičkog prikaza i teksta, mjerodavan je tekst.

Nestručnjaci radije gledaju grafičke prikaze (slikovnice) jer tko bi išao čitati „knjigu“ od 126 stranica da pronađe jedva primjetnu rečenicu o mogućnosti gradnje JEDNONAMJENSKE POSLOVNE GRAĐEVINE, obzirom da se nigdje ne spominje benzinska crpka.

Iz svega toga proizlazi da je bitno zadovoljenje zakonske forme što je i učinjeno a nekakve oznake poput K1 za gradnju benzinske pumpe koje su bile unesene u detaljnom planu uređenja mogu se promijeniti oznakama M1 ili M2 u  grafičkom prikazu urbanističkog plana uređenja, pa se također mogu graditi benzinske pumpe.

Valja jednom shvatiti, ne donose se prostorni planovi zbog boljih uvjeta života stanovništva, već zbog zainteresiranih investitora.

Što nam donosi stavljanje van snage DPU Savudrija i DPU Zambratija ?

Objašnjenje razloga pokretanja inicijative za stavljanje van snage detaljnih planova uređenja Savudrije i Zambratije, kao i uvijek, formalno je a istovremeno i trivijalno kada god se spominje kao razlog, neusklađenost Plana sa Zakonom.

Sasvim drugu dimenziju ima zadnja rečenica u članku 4.Odluke o provođenju postupka stavljanja van snage DPU-a a to je: „Stavljanjem Plana izvan snage biti će omogućena provedba svih zahvata u prostoru odredbama plana šireg područja, odnosno PPUG Umaga i Zakona“.

E tu „leži zec“.

Omogućiti izgradnju, provedbu svih zahvata u prostoru ,odredbama Prostornog plana uređenja Grada Umaga jer sadašnji DPU na snazi to onemogućava.

Vlastodršci ne razumiju u dovoljnoj mjeri riječ ZAŠTITA PROSTORA i da jednom izgubljeni prostor ne predstavlja obnovljivu kategoriju. A možda i razumiju ali ih nije briga što će biti poslije njih. Njima je puno draži pojam RAZVOJ jer se iza razvoja vrti veliki novac, često puta i sumnjiva porijekla gdje su investitori spremni na svakojake kompromise, na štetu građana, naravno.

Nažalost, u državi koja formalno gleda samo točku i zarez a ne i suštinu nekog pitanja, sve te devijacije u sustavu su manje bitne.

Pokretanjem inicijative za stavljanjem van snage detaljnih planova uređenja Savudrija i Zambratija

jasno je da će se u prostoru dogoditi zahvati koje građani neće odobravati.

Tko će se složiti sa nestankom sportsko-rekreacijskih zona uz more u vlasništvu Grada Umaga da bi na tim površinama niknuli apartmani koji će se puniti ljudima u ljetnim mjesecima a zimi zjapiti prazni ?

Zašto bi se građani trebali složiti sa gradnjom velikih objekata na samoj obali, opasani visokim zidovima, gdje će i plaže postati nepristupačne ?

Na nekim zelenim površinama koje su nekad bile u posjedu slovenskih odmarališta, nakon upitnih pretvorbi vlasništva u susjednoj državi, nastati će novi apartmani.

Sve te razne štetne pojave omogućuje Prostorni plan uređenja Grada Umaga kojeg je novoosnovano Gradsko vijeće donijelo na svojoj 2.sjednici od 19.srpnja 2021.

Gradonačelnik je odmah nakon usvojenog PPUG slavodobitno izjavio da je Plan donesen jednoglasno. Htio je time reći da se svi vijećnici slažu sa odredbama Plana koji će omogućiti razne neprihvatljive zahvate u prostoru koje je on osobno dogovarao sa izrađivačem tog prostornog dokumenta, tvrtkom Urbis iz Pule.

Ponovno izmjene i dopune PPUG

Na 2. sjednici Gradskog vijeća usvojen je PPUG a već na 3. sjednici se pokreće inicijativa za izmjene i dopune tog istog Plana. Zašto ?

Gradonačelnik ima svoje objašnjenje koje na prvi pogled djeluje da se to čini isključivo u interesu i za potrebe građana i tvrtki. Službeno obrazloženje je slijedeće: „ Izradi ID Plana pristupa se radi analize obuhvata postojećih građevinskih područja te njihovih korekcija, a na osnovu zaprimljenih zahtjeva građana i tvrtki tijekom zadnjih Izmjena i dopuna Plana, koji se, radi formalnih razloga, nisu mogla razmotriti. Također, izradi ID Plana pristupa se i radi razmatranja mogućnosti proširenja granica građevinskog područja naselja Umag, izdvajanjem zatečenih dijelova istoga koji čine prostornu cjelinu (zonu) jedinstvene namjene i/ili putem realokacije te ostale izmjene tehničke naravi“.

 Tu priču smo već čuli

Podsjećam, na sjednici Gradskog vijeća od 16.ožujka 2017. na dnevnom redu je bila slijedeća točka :

Odluka o Izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga.

U obrazloženju razloga kaže se da se  Izradi ID Plana, između ostalog, pristupa radi: - analize obuhvata postojećih građevinskih područja te njihovih korekcija, a na osnovu zaprimljenih zahtjeva građana i tvrtki.

Obzirom da su se građevinska područja zadnji puta mijenjala 2004. godine, analizirati će se postojeća izgrađenost i potrebe za daljnjim razvojem. - propisivanja mjera i uvjeta urbane sanacije područja devastiranih nezakonitim građenjem, obzirom da je riješeno je preko 86% zahtjeva za ozakonjenjem nezakonito izgrađenih zgrada, a što bi trebalo odražavati stvarnu sliku nezakonite gradnje na području Grada Umaga.

Dakle, stvari su prilično jasne

Uvijek, kada se predlažu izmjene i dopune nekog prostornog plana, predlagač u osobi gradonačelnika, obrazlaže da se to čini zbog mnogobrojnih zahtjeva građana i tvrtki.

Činjenice pokazuju, da se ogromnoj većini građana, nikada ne uvažavaju njihovi zahtjevi već se granice građevinskih područja šire u skladu sa interesima usko odabranih grupa ljudi, investitora, poslovnih suradnika i prijatelja.

U posljednje vrijeme, poslovni suradnici i prijatelji Gradonačelnika, kupili su razne zemljišne čestice na području Grada Umaga.

Treba li očekivati da će s ovim izmjenama i dopunama PPUG-a biti riješeni i njihovi zahtjevi za urbanizacijom a da mnogima koji godinama čekaju, njihovi se zahtjevi neće nikada prihvatiti ?

 

Šteta, ima toga još, ali zbog skučenosti prostora, moramo se ograničiti na sve dosad izneseno a ostalo nekom drugom prilikom.

 

Piše: Veljko Ivančić