Tko je lud da bude pametan ( Toma Bebić) – drugi dio

30.05.2022

Tko je lud da bude pametan ( Toma Bebić) – drugi dio

Tko je lud da bude pametan ( Toma Bebić) – drugi dio

Porezna uprava objavila je Popis poreznih obveznika koji udovoljavaju kriterijima za objavu duga na dan 31. listopada 2021. godine. Objavljujemo popis poreznih dužnika „Fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost“ S navedenog popisa navodimo imena i prezimena poreznih dužnika s područja Bujštine koji po određenim kriterijima a to su: dug poreza na dodanu vrijednost ,dug poreza na dobit, dug prireza i poreza na dohodak dug doprinosa za obvezna osiguranja, dug posebnih poreza, dug poreza na promet nekretnina. Isti su poredani po visini duga. Popis koji objavljujemo odnosi se samo na porezne dužnike koji su dužni preko 200.000,oo kuna :

 

Ime i prezime

Mjesto

       Iznos duga

Stipo Marić

Petrovija -Umag

     1.181.158,83  kn

Vilma Damjanović Špirić

Umag

        990.591,35  kn

Djafer Hasani

Umag

        835.870,35  kn

Krist Pasuli

Bužinija -Novigrad

        744.264,27  kn

Denis Klarić

Valica-Umag

        536.129,93  kn

Jadranko Orbanić

Petrovija-Umag

        452.811,03  kn

Dževair Abduli

Buje

        405.004,78  kn

Alessandro Dragan

Zambratija - Umag

        371.271,90  kn

Zoran Begović

Umag

        360.274,69  kn 

Marijan Ivić

Zambratija-Umag

        353.344,76  kn

Moreno Bose

Umag

        321.423,58  kn

Roberto Bertok

Umag

        307.628,01  kn

Orijano Beroša

Finida - Umag

        298.480,60  kn

Svetozar Milojević

Dajla-Novigrad

        289.069,58  kn

Milan Ivanković

Umag

        279.149,56  kn

Saša Krevatin

Novigrad

        276.095,01  kn

Edi Rakar

Buje

        273.979,73  kn

Sandi Stabile

Bužinija - Novigrad

        254.713,49  kn

Ruža Kostelac

Momjan

        241.725,03  kn

Jozo Mišković

Kmeti - Umag

        207.923,06  kn

Vilim Manzin

Umag

        207.767,62  kn

Adrijano Grassi

Umag

        207.111,17  kn

Damir Grumbaun

Umag

        202.522,69  kn

Robert Birsa

Umag

        201.754,58  kn

ukupno

 

     9.395.584,50 kn

 

Ukupni iznos ovih dvadesetčetiri fizičke osobe iznose oko 9 i po miliona kuna. Ovo su fizičke osobe koje duguju preko dvijestotinetisuća kuna, a gdje su ostali dužnici. Danas se isplati biti porezni dužnik, pa makar to bio i cijenjeni građanin ovog grada ili čak i gradski vijećnik. Ali kada se može, zašto NE? Rezoniraju svi oni porezni dužnici.  A što se zato može? Na primjer  za 11.100 građana platiti cjelogodišnje dodatno zdravstveno osiguranje. Uz mali dodatak za sve građane Grada Umaga. A koliko bi se nabavilo zdravstvene opreme koja nedostaje Domu zdravlja?

Danas je IN ne plaćati svoje obveze, ne samo poreze već i sve ostalo. Do kada!!!!!

Uredništvo Tiramole

Izvor Porezna uprava