Transparentnost, vjerovanje u čuda

30.01.2022

Transparentnost, vjerovanje u čuda

Transparentnost, vjerovanje u čuda

Sudeći po štancanju Zakona koji na traci izlaze iz Hrvatskog Sabora i u režiji hrvatske vlade mogli bismo zaključiti da kod nas vlada med i mlijeko. Štancanje Zakona koje nitko ne provodi, ili onaj tko se usudi ih provoditi sutra ispada budala. Jer živimo u vremenima koji mnogi sociolozi i politolozi nazivaju i imenom vremena zaglupljivanja naroda.

Prepuštanjem da je svatko svoj majstor u provođenju zakona otvorili smo vrata bezakonja koje najčešće dešava na lokalnoj razini. Uzmimo na primjer o transparentnosti potrošnje javnih sredstva a što je nova obveza za sve općine, gradove i županije koja je donesena   24. prosinca 2020. godine. Na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20), a kao jednu od najznačajnijih zakonskih novina valja istaknuti uvođenje obveze svim jedinicama lokalne i područne samouprave na internetsku objavu potrošenih javnih sredstava, na način da informacije budu lako dostupne i pretražive. Objava navedenih informacija obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije. U nastavku navodimo u cijelosti odredbu članka 68.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20,dalje: ZLP(R)S) koja uređuju predmetnu obvezu:

Članak 68a

 Općina, grad i županija dužne su javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive. ….. 

Po Zakonu se trebalo započeti s 1. siječnja ove kalendarske godine. Dotada je trebalo izvršiti sve predradnje.

Je li započela primjena Zakona? Kako gdje! Prepušteno na odlukama lokalnih šerifa. I gradonačelnik Grada Umaga na jednoj od prošlih sjednica Gradskog vijeća oporbenom vijećniku je izjavio da će svi građani Grada moći od prvog siječnja moći vidjeti transparentno sve troškove lokalne vlasti.

Mjesec dana je za nama, ali od obećanja ama baš ništa!

*

Što znači riječ transparentno = providno - prozirno

Kako je hrvatski jezik za mnoge strane riječi ima niz značenja tako je i na Vama moji čitatelji da odberete ono što želite, poput našeg gradonačelnika koji je već odabrao i odlučio.

 

Tekst: Zlatan Varelija

 

Ako razložimo navedenu transparentnost koja nam se svakodnevno nudi uviđamo da u ime transparentnosti krije se rijetko viđen razmjer vrhunskog licemjerstava političkih struktura. Kako   drugačije tretirati očiti spoj nespojivog, toliko deklarativnog zagovaranja procedura, propisa i tzv. dobrih praksi u vremenu koje je premreženo kriminalom najviših razina, klijentelizmom, korupcijom, nepotizmom i preobiljem lažne moralnosti.

U stvarnosti efekt je suprotan: Što je više političkog i poslovnog prizivanja transparentnosti, to stvar postaje sumnjivija. Svjedoci smo danas da iz usta loših  političkih glumaca slušamo isprazne riječi, demagoške tlapnje kao na primjer one toliko otrcane fraze  „neka institucije pravne države rade svoj posao“ Pod geslom transparentnosti uvode se i novi modeli nadzora te kontrole, suptilno se promiče društvena kultura sveopće sumnje i nepovjerenja.

Bili živi i vidjeli!!!!!!!