Traži se vlasnik vozila

29.05.2020

Traži se vlasnik vozila

Loš primjer

Umag - Nekadašnji dvojac nezavisnih oporbenjaka u Gradskom vijeću Grada Umaga, s početka dvijetisućutih godina, Vili Bassanese i Mauro Jurman, kritizirali bi ondašnje gradonačelnike Vladu Kraljevića i Florijanu Bassanese Radin radi korištenja službenog vozila Grada Umaga u privatne svrhe ili nepropisnog parkiranja.
Pitanje: Prepoznajte li ovaj auto? Tko je ekološki neosvješten vlasnik Mini Morisa koji se drsko parkirao na zelenu površinu?!

Ekološka patrola