U Galeriji Rigo izlaže : Vitar Drinković: „Nemir“

21.08.2021

U Galeriji Rigo izlaže : Vitar Drinković: „Nemir“

U Galeriji Rigo izlaže : Vitar Drinković: „Nemir“

 Izložba se može pogledati od 19. kolovoza do 3. rujna 2021. svakim danom osim nedjelje i praznika od 19 do 22.

Posljednjih nekoliko godina autorova umjetnička praksa usmjerena je na istraživanje osobne i kolektivne percepcije svakodnevne stvarnosti kroz eksperiment i DIY pristup te komunikaciju umjetnosti s društvenim, prirodnim, tehničkim i medicinskim znanostima. Kako su korijeni njegove umjetničke prakse u kiparstvu te pokušaji izuma u djetinjstvu, njegova „evolucija“ dovela ga je do interaktivnog spekulativnog dizajna koji ima kritičko-humorističnu, egzistencijalno-humanističku konceptualnu notu. Kreće od bazičnih, jednostavnih, bioloških oblika komunikacije - razmjene  koji utječu na percepciju, te dekonstruiraju način na koji  je ona stvarana - oblikovana kroz informacije kojima smo okruženi. Koristeći se interaktivnim umjetničkim aparaturama, skulpturama - izumima i instalacijama kao posrednicima, “ filterima” u komunikaciji  između ljudi.

Polja koja su mu zanimljiva i koja istražuje su:  svakodnevni život,  veza između percepcije - informacija i biologije, razvoj i utjecaj tehnologije na razvoj ljudskog društva, društveni sistemi,  održivost, veza između umjetnosti, znanosti i ekonomije.

Vitar Drinković rođen je u Zagrebu (1983.) gdje je magistrirao kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti 2008. godine, te 2014. završio magisterij na Odsjeku za animirani film i nove medije na istom fakultetu. Sudjelovao na studentskim razmjenama i rezidencijama u Americi, Engleskoj, Češkoj i Francuskoj. Djeluje na sjecištu tehnologije, znanosti i umjetnosti. Proteklih nekoliko godina istražuje načine stvaranja uvjeta za promjenu percepcije svakodnevne stvarnosti. Koristeći se raznim interaktivnim skulpturama, napravama, izumima i instalacijama kao posrednicima u komunikaciji, stvara novi kontekst za osjetilnu i misaonu spoznaju svakodnevice. Izlagao je samostalno (20) i na skupnim izložbama (54) u Hrvatskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Bugarskoj, Austriji, Češkoj, Engleskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Francuskoj. Dobitnik je nekoliko nagrada, priznanja i stipendija. Finalist je nagrade Radoslav Putar 2021. Godine.

 Izložba u Galeriji Rigo (Velika ulica 5, Novigrad/Cittanova) otvorena je do 3. rujna 2021. Kustosica: Jerica Ziherl. Koncepcija izložbe: Vitar Drinković

Tiramola