Umaška demokracija zaglibila u gnojnici

22.07.2021

Umaška demokracija zaglibila u gnojnici

Umaška demokracija zaglibila u gnojnici

I ovotjedna sjednica Gradskog vijeća, samo je nastavak one prethodne. Sjednicu kojoj predsjedava izvršna vlast. Čitaj gradonačelnik! I čemu izbori za gradske vijećnike u gradu Umagu. O svemu odlučuje gradonačelnik. On je predsjednik gradskog vijeća, zapisničar, vijećnik i ujedno gradonačelnik. Stoga čemu ova farsa.

Slika koja najbolje ocrtava prethodno napisano odigralo se u prvih pola sata sjednice Gradskog vijeća. Nakon pitanja jedne od vijećnica M. Borić ne samo pitanja već i osvrt, koji je ustvari ocrtao rad jučer Gradskog vijeća i najavio rad sutra ovog Vijeća? Mnogi vijećnici  su ostali preneraženi. Čak i gradonačelnik, jer omalovažavan je njegov ustoličeni. I gle čuda gradonačelnik odgovara nesuvislo, o pitanju vijećnice   niti govora. Govori više od četiri minute. Nakon njegovog izlaganja javlja se jedan od vijećnika G. Galović  i želi govoriti povredi Poslovnika. I malo prijašnji oprani predsjednik gradskog vijeća izriče opomenu vijećniku Galoviću. Umjesto da nakon riječi navedene vijećnice Borić zatraži razriješene svoje funkcije,  „On“ pred. Gradskog vijeća onako „uzholično“ dodjeljuje opomene ni za ono što „On“ ni sam ne zna. Opomena kojom se isključiti vijećnik Galović sa sjednice.

A gdje je tu istina? I što piše u  Poslovniku Gradskog vijeća?

Člankom 77. Poslovnika utvrđena su pravila  o postavljanju pitanja i odgovori na vijećnička pitanja. Tako alinejom 6 navedenog članka Poslovnika (77) stoji: Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće navode se razlozi zbog kojih se ne može odgovoriti. Odgovor može trajati najviše dvije minute. Odgovor na vijećničko pitanje M. B. sa strane gradonačelnika trajao je više pod četiri minute, što je protivno Poslovniku. ( navedeno je vidljivo sa snimke sjednice G.V). Predsjednik Gradskog vijeća trebao je intervenirati i prekinuti gradonačelnika zbog povrede Poslovnika, čak ako je i hrabar dati mu opomenu (što mu je i dužnost).  Nakon intervencije vijećnika Galovića o povredi Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća oduzima mu pravo na riječ iako je člankom 91 utvrđeno : …..Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od dvije minute .Nakon inzistiranja vijećnika Galovića o povredi Poslovnika , predsjednik Gradskog vijeća dodjeljuje mu opomenu, isključujuću, kojim vijećnika Galovića udaljuju sa sjednice.

Iz ove gnojnice kojom upravljaju gradonačelnik i pred. Gradskog vijeća prekršen je Poslovnik o radu gradskog vijeća, neopravdanim isključenjem navedenog vijećnika. Svakako na vijećniku je da zatraži od nadležnih službi Istarske županije nadzor nad provedbom Poslovnika, a time dovede u pitanje i samu sjednicu Gradskog vijeća. kao i donesene sve odluke s navedene sjednice  gradskog vijeća.

Ovo nije tekst o tome tko je izabran, već tekst o Provedbi demokratskih načela koji su propisani i koji su doneseni.. Ako nismo u stanju provoditi i ono što smo donijeli imajmo dovoljno hrabrosti da napustimo mjesto koje obnašamo zbog svoje nesposobnosti. Istina je bolna, ali je istina!

Tekst : Zlatan Varelija