Umjesto zadržavanja Podravke vijećnici izglasali turističko –hotelijerski kompleks u tvorničkom krugu

25.03.2021

Umjesto zadržavanja Podravke vijećnici izglasali turističko –hotelijerski kompleks u tvorničkom krugu

Je li došlo do promjene namjene čestica bez dogovora oko preseljenja pogona?

Umag – Sudeći prema dostupnim informacijama tvornički dio Podravke iz Umaga, uskoro bi mogao zauvijek zaustaviti svoju prerađivačku proizvodnju rajčice u Umagu. Tvornica koja je od 1969. godine radila u centru grada i zapošljavala i do 140 radnika uskoro bi mogla staviti svoj ključ u bravu zadnjeg preostalog industrijskog giganta u središtu grada, a u tvorničkom krugu se pojaviti novi turističko -hotelijerski kompleks. Umjesto znojavih radnika tako će elitnim naseljem jednoga dana šetati preplanuli kupači. Kako se moglo desiti ili dozvoliti da tradicionalna proizvodnja umaškog crvenog zlata iščezne kao lopov u tišini, iza očiju umaške javnosti, pojašnjenje nalazimo u prostornom planu Umaga, (UPU Grada Umaga) izglasanog 12. srpnja 2019. godine.

Seli, ne seli, seli… tvornica

Gotovo dvadesetak godina traje u Umagu priča o premještaju pogona „Povrće“ iz strogog centra grada u poduzetničku zonu Ungarija gdje se planirala izgradnja novog pogona u sklopu ostalih proizvodnih djelatnosti. Raspredalo se i dogovarali su se uvjeti preseljenja s vladajućim garniturama Grada. Stoljetna prerada rajčice se htjela pod svaku cijenu zadržati, međutim, pred godinu dana krenula je priča o spašavanju proizvodnje. Ne treba izgubiti iz vida činjenicu da se na 180 ha umaških polja godišnje proizvodilo i 15.000 tona prerađevina od čuvene umaške rajčice. Ukratko, dogovor između Grada Umaga i Podravke uvijek se ticao obostranih interesa. Podravka je postavljala određene uvjete za urbanizaciju postojećih nekretnina u tvorničkom obuhvatu naselja, a gradska vlast, kao izrađivač prostornih planova nije im pristajala promijeniti namjenu čestica sve dok ne postignu dogovor o preseljenju pogona. Zato im je u vrijeme IDS-ove vladavine još u glavnom prostornom planu Grada Umaga (PPUG, 2004., važećem) bila ucrtana zelena površina. Kada je promijenjena namjena tog obuhvata?

Iz zelene površine sada rastu hoteli i apartmani

Prema uvidu u prostorno-plansku dokumentaciju (dio je izbrisan sa mrežnih stranica Grada) rekonstruiramo tijek događaja tko, i kako je Podravci ovdje promijenjena namjena zemljišta. Pa je tako razvidno da se na području Podravke, pojavljuju zone T 1-4 , M1 i R2 u UPU Umag, objava u Sl. novinama GU 10/19. (Riječ je o turističko –stambenom kompleksu i rekreacijskoj zoni, djelomično). Donošenjem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi UPU Umag od 31.7.2017. (Sl. novine GU, 12/17) u čl. 1 stoji, da se provedbom postupka izrade i donošenja UPU Umag ujedno provode postupci za stavljanje van snage svih do tada važećih planova nižeg reda za područje koje obuhvaća UPU Umag. Jedan od tih planova je DPU Centar Umag, unutar kojeg se nalazilo područje Podravke gdje je prvotno na tom području bila ucrtana zelena zona. Međutim, 12. srpnja 2019. na sjednici gradskog vijeća izglasan je UPU Umaga i Podravci se, očito, izišlo u susret, bolje rečeno udobrovoljeno je njihovim zahtjevima da zona postane turistički kompleks i stambeno naselje (apartmani). Vijećnici Umaga su tako podigli ruke da Podravka nestane sa proizvodne scene i završi u povijesti nekad slavne umaške industrije. Čini se da je tako Plan promijenjen prije negoli je ispunjen kontrauvjet od strane uprave Podravke - preseljenje pogona iz centra grada na Ungariju. Podsjećamo da su izglasavanjem UPU-a tog istoga dana vijećnici prešutno podržali gradnju benzinske pumpe na parceli bivše Tipografije, a podržali su i gradnju četiri višekatnice sa po deset etaža, između buduće benzinske pumpe i kladomata Admiral. Zašto su na kraju vijećnici koje su Umažani birali da zastupaju u gradskom vijeću njihove interese ovakvim nesavjesnim i štetnim odlukama glasali protiv interesa svojih Umažana i njihovih potreba, a u korist krupnog kapitala, trebalo bi njih pitati, ako uopće znaju za što su glasali?! Jesu li im gradonačelnik i predsjednik gradskog vijeća podmetnuli kukavičje jaje, sasvim je nebitno, čini se da vole mućak!

Godinama se pregovaralo oko preseljenja pogona

Nepobitno je da se iz Grada Umaga godinama vodila „igra prijestolja“ tj. pregovaranja oko gradnje nove tvornice na Ungariji uz pristanak Grada na kojekakve kompromise postavljene od Podravke, ali reklo bi se da su ovaj put Podravkaši prošli kroz iglene uši do cilja, stigavši do prenamjene atraktivnih čestica u centru grada, ne pruživši pritom čvrstu garanciju da će i oni poput Grada Umaga svoju obvezu ispuniti. Preseliti se na Ungariju sa preradom rajčice. Ili je ipak sve bilo već ranije dogovoreno, „bassaneževski“, onako u rukavicama, jer je netko, iz sebi znanih interesa obećao Podravkašima da zna kako to provući na gradskom vijeću. I prošao je UPU Umaga lišo. Jesu li vijećnici bili dovedeni u zabludu za što glasaju? Krivci su utoliko jer su trebali pažljivije pročitati oko 250 stranica predloženog prostornog plana (UPU) kad već predlagač plana nije smatrao potrebnim objasniti im na gradskom vijeću ili na sastancima sa Mjesnim odborima (koji nisu odražni jer ne postoje više od dvije godine!) gdje nastaju najveće promjene u prostoru izglasavanjem ovakvog štetnog UPU-a!!!

Hoće 31. ožujka izglasavanjem PPUG-a vijećnici nanijeti novu štetu građanima Umaga?

Gotovo puna tri tjedna čekamo na odgovore iz uprave Podravke da li Kompanija posjeduje ikakav strateški plan s umaškom tvornicom, a čekaju to i kooperanti iz udruge Pomidor i drugih istarskih proizvođača, oko 25 obitelji, jer ni s njima nitko iz Podravke još nije stupio u kontakt. Šum u komunikaciji ili samovolja vlasnika firme, ništa novo u Umagu. Svi pamtimo kako je nedavno otplovio Istraturist za Poreč, a ime mu se utopilo zauvijek u jednoj vedroj prošlosti umaškog turizma.
Neka vijećnicima ovoga saziva gradskog vijeća bude na duši kako su izigrali svoje sugrađane, a nije li im dosta tog izigravanja građana mogu sve to ponoviti i 31. ožujka na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Umaga kad je na dnevni red stavljen Prijedlog Izmjena i dopuna PPUG-a Umaga. Plana koji kroji budućnost i život budućih generacija grada. Dovoljno je prisjetiti se da je bilo prikupljeno 1500 potpisa protiv urbanizacije Sv. Pelegrina (rekreacijske zone Zlatoroga), a u prijedlogu PPUG-a su urbanizirani posljednji zeleni otoci uz obalu , a stotinama umaških stanovnika se nije izišlo ususret za urbanizaciju zemljišta kako bi riješili stambeno pitanje svoje ili svoje djece. 1500 stanovnika Umaga reklo je Ne, izjasnilo se protiv ovoga Plana, ali deset ruku gradskih vijećnika moglo bi ih nadglasati i opet se uteći interesima krupnog kapitala. I to se zove demokracija na umaški način!
Piše: Sanja Bosnić

P.s. Podravka se pridružila koloni umaških velikih tvrtki koje su nestale u nigdini. Elegant, Tvornica cementa, Mlinotest-Istranka, Tipografija Umag, Istraturist …Još su neke firme na izdisaju. Toliko o gradu koji se razvija.

 

 

 

 


...