Usvojen Program ukupnog razvoja za nastavak strateškog upravljanja Novigradom i njegovim resursima

19.04.2021

Usvojen Program ukupnog razvoja za nastavak strateškog upravljanja Novigradom i njegovim resursima

Novim PUR-om do daljnjeg rasta i održivog razvoja Novigrada

Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova na posljednjoj sjednici u aktualnom sazivu jednoglasno je usvojilo novi Program ukupnog razvoja (PUR), temeljni strateški dokument koji će definirati optimalne razvojne pravce Grada Novigrada-Cittanova u narednih sedam godina. Novim PUR-om nastavlja se proces permanentnog strateškog planiranja i upravljanja gradom, koji je u prethodnom razdoblju također bio definiran Programima ukupnog razvoja - za razdoblje od 2010. do 2015, te od 2015. do 2020. godine. Novi PUR izradio se zbog isteka dosad važećeg te zbog strateškog planiranja budućeg razvoja grada do 2027. godine. Dodajmo kako aktualni, novousvojeni PUR, prati razdoblje tzv. EU financijske perspektive, sedmogodišnjeg razdoblja za koje se donose europske javne politike, praćene odgovarajućim financijskim okvirima odnosno proračunom EU.

Program ukupnog razvoja jedinicama lokalne samouprave omogućuje planiranje, provedbu, kontrolu i evaluaciju gospodarskog razvitka, dok je za donatore - prvenstveno EU i nacionalne fondove - osnovni dokument na temelju kojeg odlučuju o dodjeli bespovratnih sredstava. Kad je o gospodarstvu riječ, ovaj strateški dokument potencijalnim investitorima daje uvid u strategiju zajednice u koju žele ulagati. Riječ je o temeljnom strateškom dokumentu koji definira optimalne razvojne pravce lokalnog područja, uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja promatranog područja i njegovog okruženja. Kroz PUR se analizira postojeća situacija te donose ciljevi, prioriteti i mjere budućeg razvoja.

- Donošenjem i provođenjem ovog PUR-a osigurali smo kontinuitet sustavnog, planiranog i održivog razvoja našega grada te na taj način – što je posebno važno - stvorili preduvjete za korištenje sredstava iz EU i nacionalnih fondova. Riječ o kvalitetno pripremljenom dokumentu, koji je plod rada stručnjaka i mnogih Novigrađana i Novigrađanki koji su sudjelovali u njegovoj izradi i koji su, svatko na svom području, doprinijeli njegovom sadržaju, istaknuo je novigradski gradonačelnik Anteo Milos, dodajući: „Novigrad svoj razvoj želi graditi na pomno osmišljenim i stručno kreiranim strateškim dokumentima, koji će se temeljiti na stvarnim potrebama, željama i mogućnostima našega grada i naših žitelja. Pogotovo je to bitno istaknuti u ovom trenutku Covid pandemije, jer je izazov sagledavanja realnih potreba i mogućnosti puno veći. Ovaj PUR nudi odgovore na pitanja u kojem smjeru razvoj našega grada treba ići te na koji ga način ostvariti. Isto tako, ovim se PUR-om nositeljima razvoja daje realna slika o potrebama svih subjekata i skupina u društvu i jasno se definira lista prioriteta. Novi će PUR odrediti gdje Novigrad želi biti u ekonomskom, gospodarskom i kulturnom pogledu, u odnosu na regiju i državu u cjelini, te odrediti optimalan put za postizanje toga cilja.“

U izradi ovog, kao i prethodnih PUR-ova, uz djelatnike gradske uprave i vanjsku konzultantsku podršku, aktivno su sudjelovati i predstavnici svih gospodarskih i društvenih sektora, a kroz savjetovanje s javnošću i ostali zainteresirani građani. Postignuto je tako da PUR bude izrađen temeljem detaljne analize postojećeg stanja, te vizije Novigrada u budućnosti. Kroz ovaj strateški dokument detektirane su potrebe i problemi koje Novigrad ima, s namjerom da se PUR-om osigura njihovo rješavanje i postizanje određenih ciljeva, kako bi Novigrad postao još kvalitetnije mjesto za život. Velik dio identificiranih mjera usklađen je s mogućnostima financiranja iz EU fondova, kako bi Grad u budućnosti što bolje iskoristio mogućnost sufinanciranja strateški važnih projekata.

Iako je riječ o kompleksnom dokumentu, detaljno razrađenom na više od stotinu stranica, osnovna vizija razvojne strategije zacrtane PUR-om može se ugrubo rezimirati kroz četiri osnovna cilja. Jedan od prioriteta je pritom ojačati lokalno gospodarstvo, temeljeno na ribarstvu, poljoprivredi, turizmu i proizvodnji, uz digitalnu transformaciju i prelazak na kružno gospodarstvo. Namjera je svakako i uskladiti se s novim trendovima zaštite okoliša, prirodnih resursa i kulturne baštine te ojačati ljudske resurse u lokalnoj zajednici. Ne manje važan prioritet je i dodatno podizanje kvalitete javne infrastrukture, što će osigurati bolju kvalitetu života lokalnog stanovništva i bolje uvjete za razvoj turizma.

- PUR s jedne strane možda i je 'skup lijepih želja', no na gradskoj administraciji i Gradskom vijeću je da osiguraju uvjete, financijska sredstva i sve drugo što je potrebno kako bi se što više tih želja i realiziralo, sve naravno u skladu s trenutnim potrebama i prioritetima. Važno je zato naglasiti kako PUR nije 'zatvorena knjiga', već se s vremenom može - prema ustanovljenoj potrebi - mijenjati i nadopunjavati. Ovaj strateški dokument je zapravo odlična podloga za sustavno, planirano i održivo upravljanje gradom i njegovim resursima, ali uvijek prilagođeno trenutnoj situaciji i stvarnim potrebama naših sugrađana. Tako prilagođenom provedbom PUR-a i njime zacrtanih ciljeva doprinijet ćemo ukupnom razvoju i daljnjem rastu Novigrada te osigurati kvalitetne uvjete za život našem stanovništvu, uz očuvanje tradicije i lokalnih vrijednosti temeljenih na znanju, modernim tehnologijama i održivom gospodarstvu, zaključio je Milos.

Izvor:Grad Novigrad