Uz obljetnicu Matice hrvatske 10. veljače 1842.

10.02.2022

Uz obljetnicu Matice hrvatske 10. veljače 1842.

Uz obljetnicu Matice hrvatske 10. veljače 1842.

 

Matica hrvatska Ogranak Umag osnovana je 7. listopada 1966. godine. Osnovana je kao Pododbor Matice po  tadašnjim pravilima ove Udruge. To je drugi pododbor Matice hrvatske u Istri, a jedanaesti u tadašnjoj S.R. Hrvatskoj.

Prvi predsjednik bio je dr. Franjo Steka, a tajnik Ivo Balentović. Do ukidanja Matice hrvatske 1971. godine umaški je pododbor bio u odnosu na prilike koje su tada vladale u Istri vrlo aktivan. Tako je 1968. godine izdan i prvi Zbornik «Bujština 68» koji sa prekidima izlazi do današnjih dana (izdano je  dvadeset i jedan broj )  Uz to izdani su u sklopu tadašnjeg rada i književno kulturni časopisi «Susreti» koje je uređivao tajnik Pododbora Ivo Balentović. Kao hvale vrijedan događaj bio je i postavljanje biste Viktoru Caru Eminu, koju je uradio akademski kipar Aleksandar Rukavina. Ona je bila  postavljena u parku ispred hrvatske osnovne škole. Nakon preuređenja i obnavljanja biste (1992.g) ista je prenesena i postavljena pred novu hrvatsku osnovnu školu, čije je ime jedno vrijeme i nosila.

Prema dokumentima tadašnjeg SUP-a za zatvaranje Pododbora Matice u Umagu, grijesi, iste bili su to što je predsjednik bio ranije član HSS-a, a tajnik krivično osuđivan . No najviše negodovanja među narodom izazvao je članak «Barba Zvane» prvi predsjednik kojeg je potpisao Stelio Prodan. Istine radi nije bilo nikakvog negodovanja, ali je nečim trebalo opravdati ukidanje ovog Pododbora Matice u Umagu. Da ne bi bilo nikakve zablude posebno moramo napomenuti da bi izašao tadašnji broj «Bujštine 68» moralo se jasno ishoditi i dobiti dopuštenje za tiskanje od nadležnih ideoloških službi «Komiteta», koje je trebalo ishodovati, a čiji je tadašnji predsjednik bio Boro Tadić. No mora se priznati i posebno istaći da ni prije ni poslije ukidanja Pododbora, članovi Predsjedništva nisu imali nikakva  «okapanja» s nadležnim službama.  

Obnoviteljska Skupština MH Umag održana je 8. ožujka 1990 godine uz nazočnost tadašnjeg dijela rukovodstva Središnjice u Zagrebu. Za prvog predsjednika izabran je gospodin ing. Vinko Kulundžić, potpredsjednik je bio vlč. Ivan Krajcar, a tajnik prof. Ivan Majčica. Poslije ostavke ing. Kulundžića predsjednik postaje Alojzije Sinčić. Potpredsjednik Ivan Majčica, a tajnik Stelio Prodan. Jedan mandat predsjednik je  bio Željko Sušek,  tajnik Zlatan Varelija. Nakon Izborne Skupštine 2000. godine za predsjednika je postavljen Marijan Grbac, a tajnik postaje Željko Sušek, Po isteku mandata predsjedništva na Izvanrednoj izbornoj Skupštini za predsjednika se bira Stelio Prodan, potpredsjednik postaje Elio Mohorović, a tajnik Hania Mover Manzin. Kako je u međuvremenu trebalo se uskladiti sa novim pozitivnim zakonskim aktima na Izvanrednoj izbornoj Skupštini 2005. godine za predsjednika je izabran Stelio Prodan, za potpredsjednika  vlč. Mladen Juvenal Milohanić, a mjesto tajnika obnaša Zlatan Varelija. 2012 . godine Ogranak napušta tajnik Zlatan Varelija i nakon smrti dugogodišnjeg predsjednika Stelia Prodana, predsjedničku funkciju vrši Mato Vidović kojeg nakon njegove smrti nasljeđuje Božidar Cvenček do današnjih dana.

Zbornici Ogranka Matice hrvatske Umag

            Prvi Zbornik Bujština 68 ugledao je svijetlost dana u veljači 1969. godine, uslijed odugovlačenja nadležnih ideoloških Komiteta. Iako tisak u nekoliko tisuća primjeraka, danas je ostalo samo nekoliko primjeraka navedenog zbornika. Veći dio je završio u spalionici u Kopru  po odluci Komitama iz 1971. g. Prvi glavni urednik bio je Ivo Balentović. Drugi broj Zbornika Bujština 95 tiskan je 1995. godine  pod uredništvom Ive Balentovića, koji uređuje i slijedeća dva broja Bujština 96 i 97. Od 1998. godine za glavnog urednika postavljen je Željko Sušek, koji uređuje brojeve Zbornika 98,99, da bi 2000. godine Zbornik dobio novi naziv Zbornik Bujština 2000., a slijedeće Zbornik Bujština 2001. Oduvijek je bilo prijepora oko pojedinih tekstova navedenog Zbornika koje su zasmetale tadašnjim  političkim strukturama. Od 2002. Zbornik ne izlazi, i tek 2004. godine  izlazi novi broj pod starim imenom Bujština 2004. Mjesto glavnog urednika obnaša Zlatan Varelija koji uređuje slijedećih 7 brojeva. Od 2011. godine do 2014. glavi urednik je Stelio Prodan. Zanimljivo je da su to vremena kada je svake godine izlazio Zbornik u čijim su prilozima sudjelovali i najznačajniji članovi Matice hrvatske, kao Josip Bratulić, Nedeljko Fabrio, članovi društva Hrvatskih i istarskih književnika. Svaki kraj godine s nestrpljenjem se očekivao novi broj Zbornika, koji bi bio predstavljen u dupkom punoj sali Gradske vijećnice.

Od smrti Stelia Prodana objavljena su tek dva zbornika i to dvobroja 2016-17 i 2018-19.

 

Tekst:  Zlatan Varelija

 

O izdavačkom djelu Ogranka MH Umag u jednom od slijedećih brojeva