Vijećnica Mersada Borić dva put upozorila gradonačelnika Vilija Bassanesea na kršenje zakona

15.03.2022

Vijećnica Mersada Borić dva put upozorila gradonačelnika Vilija Bassanesea na kršenje zakona

E qui comando io! Bassanaese dva puta prekršio odredbe Statuta pa krivnju prebacio na IDS?!

Umag - Od studenoga prošle godine traje kriza predstavničke vlasti oko legalnog izbora potpredsjednika Gradskog vijeća. Naime, u lipnju 2021. su na konstituirajućoj sjednici izabrani za predsjednika vijeća, Ivan Belušić (SDP), iz redova predstavničke većine, potpredsjednica Sunita Benolić (IDS) iz redova predstavničke manjine i potpredsjednica Ilirjana Croata Medur (HDZ), a nejasno je po kojem članku Statuta i Poslovnika  je izabrana ova zadnja.
Što kažu zakoni, a što Grad Umag?
1.Naime, u Poslovniku o radu Gradskoga vijeća Grada Umaga piše u članku 15., stavak 3, da se “Potpredsjednici gradskog vijeća u pravilu biraju jedan iz predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine.” Oporbe.
2.Nadalje, u Statutu Grada Umaga, članak 63., stavak 2, piše isto što i u Poslovniku, dakle u tom je dijelu Poslovnik usklađen sa Statutom, međutim u stavku 3, istoga članka, stoji da “Potpredsjednici gradskog vijeća u pravilu se biraju jedan iz predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na prijedlog predstavničke manjine”, (oporbe), a članku 4 još piše “Predsjednik ili jedan od potpredsjednika mora biti pripadnik talijanske nacionalne manjine”.(!!!)
Prvo što uočavamo je da je Poslovnik izmanipuliran jer nije usklađen sa Statutom, a znamo da se Statut usklađuje sa zakonima o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, zatim Zakonom o nacionalnim manjinama, a na području gdje živi pripadnici autohtone talijanske manjine i sa Međunarodnim ugovorom između RH i Republike Italije. Čija je bila loša namjera izostaviti tj. preskočiti pripadnike talijanske nacionalne manjine prilikom izbora jednog od predstavničkih čelnika očito je poznato samo gradonačelniku. Kao i zašto je umjesto toga instalirao predsjednicu HDZ-a? La storia continua. Odnosno, da li SDP-ova krtica u redovima HDZ-a nastavlja potkopavati propise u korist HDZ-a? Iz svega proizlazi da je izbor potpredsjednika gradskog vijeća Umaga za jednog od potpredsjednika nepropisno/nezakonito obavljen. A tko je morao voditi računa o tome?!
Jedan od potpredsjednika je trebao biti Talijan a ne HDZ-ovac
Drugim riječima, predsjednik vijeća je izabran u skladu sa svim aktima, jedna od potpredsjednica također iz redova predstavničke manjine/oporbe (IDS), ali kako je predložena, pa izabrana za drugu potpredsjednicu predstavnica HDZ-a, koji je na jedvite jade ostvario jedan mandat u vijeću, ostaje pitanje koje otvara ranije sumnje. Nije članica redova predstavničke većine, predstavničke manjine/oporbe niti talijanske nacionalne manjine?! Tko je trebao znati da se krše odredbe Poslovnika, Statuta i Zakona? Zar vijećnici na prvoj konstituirajućoj sjednici Gradskoga vijeća prilikom usvajanja „izmuljanog“ Poslovnika?! S obzirom da „Croata“ nije „Italiana“ sve navodi na to da je gradonačelnik htio ponoviti tihu koaliciju s HDZ-om naslijeđenu iz prethodnog mandata sa Juricom Šiljegom, pa ju je nagradio ovom ulogom, očekujući njezinu ruku u vijeću i zaštitu kod čelnika HDZ-a i Plenkija koji je u ovom trenutku na vlasti u RH. Jer ako je predstavnička manjina, IDS, izabrala svog potpredsjednika u vijeću, a drugo mjesto potpredsjednika pripada predstavničkoj većini, SDP-u, koji je predložio predsjednicu HDZ Croatu Medur, ne bi li to trebalo značiti da ona pripada toj većini SDP-a? 1+1 = 2.
SDP-ovci čekali da ih spasi IDS
Treći logičan odgovor teško da (o)postoji. Je li na prvoj konstituirajućoj sjednici namjerno napravljen taj propust/obmana i HDZ-ovki ustupljeno mjesto pripadnika tal. manjine isplivalo je na površinu u studenom 2021. kada je vijećnica Mersada Borić (iz redova Zajednice Bošnjaka) uočila taj propust i zatražila da se postupi po Poslovniku ili još bolje, po Statutu u kojem izričito piše da mora drugi potpredsjednik biti iz redova talijanske nacionalne manjine. U periodu od studenoga do ožujka ove godine nije se to ispravilo te pristupilo novom, propisnom glasovanju za potpredsjednika Talijana iz redova predstavničke većine, nego se čekala prilika da se izvrši zamjena člana u vijeću iz redova IDS-a, odnosno, Sunita Benolić je trebala napusti vijeće te ju zamijeniti novi vijećnik. SDP je u tom postupku vidio svoju šansu da će ući u vijeće predstavnik IDS-a iz redova talijanske manjine te spasiti SDP i gradonačelnikov HDZ. No kako je u skladu sa ranije potpisanim predizbornim sporazumom o suradnji IDS- a sa Istarskom strankom umirovljenika (ISU) umjesto Benolić (IDS) u vijeće ušao Zlatan Varelija (ISU), koji nije nipošto talijanske narodnosti, SDP-u, ali najviše gradonačelniku se to nije dopalo i krivnju je zbog svojih ranijih nepropisnih radnji, (jer od lipnja krši odredbe Statuta i Poslovnika!) prebacio na IDS. Očajnički se ustobočio na zadnje noge da spasi koga? Ne samo funkciju potpredsjednika vijeća, nego svoju “namjernu grešku” – protežiranu vijećnicu HDZ-a Croatu Medur. Možda se u tom grmlju krije zec zašto proziva IDS. Računao je na zeca na ražnju bez zeca, odnosno da će ga IDS dva puta spasiti. I kod Talijana i kod HDZ-a. Jednim udarcem ubiti dvije muhe!
Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća, 7. ožujka 2022. vijećnica M. Borić ga je opet upozorila na kršenje zakona i pitala hoće li intervenirati, tj. što će poduzeti. Prenosimo verbalnu konfronatciju između Borić i Bassanesea iz koje je razvidno nepropisno postupanje i prozivanje, tj. optuživanje IDS-a za valstite makinacije. 
Diskurs Borić - Bassanese
Mersada Mima Borić: Na 4. sjednici Gradskog vijeća održanoj 24. studenog 2021. godine upozorila sam na kršenje Statuta. A nije prekršen samo statut, nego zakon o pravima nacionalnih manjina koji je na snazi više od 20 godina, Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, međunarodni ugovor potpisan sa Republikom Italijom 1996. i dosta toga. Po istim tim zakonima imenovana je zamjenica gradonačelnika iz redova talijanske manjine. Ta manjina ima vjerojatno najveća manjinska prava u Europi, a to im nije palo s neba, za to su se desetljećima borili i izborili još u bivšoj državi i sve to uspješno ugradili u zakone RH. Dno dna je ovako grubo kršenje zakona. A ako se ovako krše prava jedne autohtone nacionalne manjine što je s onim običnim manjinama? To se lijepo vidi po projekciji proračuna gdje je za rad četiri manjinska vijeća izdvojeno tri puta manje sredstava nego za javne zahode Grada Umaga. Za Bošnjake se misli moramo reći, da sporo pamte, a brzo zaboravljaju, a vjerujete da mi četiri godine pamtimo čak dvije stvari. Da izađemo na izbore i koga da izaberemo. Vidimo da ima onih koji nisu u stanju pamtiti jednu stvar duže od 30 dana koliki je rok za objavu rezultata izbora. S obzirom da je sva odgovornost za vođenje ovoga grada na vama, pitam da li ćete intervenirati i molim odgovor.
Vili Bassanese: Ja sam vama odgovorio na postavljeno pitanje i zahvaljujem da se brinete o regularnosti, pravima. A prava izlaze iz naše odgovornosti. Kao što sam rekao na početku mi ovdje nismo da bi branili svoje interese, što s tiče kršenja zakona ovoga ili bilo kojega, ne radi se o kršenju zakona, već se radi, istina o kršenju statuta, a prije bih istakao da on proizlazi iz nadstandarda. Grad Umag, s obzirom na broj stanovnika, s obzirom na postojeće uvjete i razumijevanje naše povijesti i nadstandarde, Grad Umag je odlučio da će imati zamjenika gradonačelnika koji se bira iz talijanske nacionalne manjine koji se bira direktno. Isto tako je odlučio da će imati i zamjenika predsjednika gradskog vijeća koji se ima birati iz oporbene stranke koja je dobila najviše glasova. Mi smo IDS-u uputili taj poziv da imenuje zamjenika predsjednika vijeća iz predstavnika talijanske nacionalne manjine. Ako on to ne bude mogao tada ćemo mi iz postojećih vijećnika imenovati zamjenika predsjednika vijeća talijanske nacionalne manjine. (Kada je upućen dopis i zašto to nije učinjeno u lipnju iz redova SDP-a?!)
Mersada Mima Borić: Pa gradonačelniče Statut nije nikakav standard. On proizlazi upravo iz onih zakona koje sam nabrojila to nije stavljeno nekome na volju, to je zakonski propisano.
Vili Bassanese: Imam dva minuta za odgovore po standardima IDS-a. Dakle, kad sam govorio o nadstandardu, statut je donijelo gradsko vijeće. Gradsko vijeće je donijelo taj statut iz odgovornosti i obveze prema svim manjinama, prema prošlosti i razumijevajući naše stanje. Znači, da nema obvezu temeljem bilo kojega zakona kao što ste sami naveli to što ste naveli. To ne znači da mi ne želimo i da mi nećemo, nego čisto iz preciznog i ispravnog informiranja javnosti. Na najvećoj oporbenoj stranci u vijeću je da to predloži. Zamjenika predsjednika vijeća što smo i pisanim dopisom uputili predsjedništvu IDS-a, (Gdje piše da je to obveza oporbene stranke? Nezakonito je postupljeno u lipnju izborom HDZ-ove vijećnice!) a ako se to ne dogodi u dogledno vrijeme predložit će ga vijećnici i bit će imenovan sa strane vijećnika iz redova nacionalne manjine koji se trenutno nalaze u vijeću. Po zakonu je nažalost, jedini SDP ispoštovao i imao je na listi dva vijećnika iz talijanske manjine koja su ušla u vijeće a nitko drugi nije vodio računa o tome.
Trenutačno je status quo u gradskom vijeću. IDS je postupio propisno prilikom kooptiranja svoje članice Benolić i sada se očekuje novi potez gradonačelnika, a oportuno bi bilo pristupiti i usklađenju Poslovnika sa Statutom tj. zakonima, a ne nekim, fora me ciamo, nadstandardima.
Izvor: Sanja Bosnić