Voda u planovima

09.08.2022

Voda u planovima

Voda u planovima

S razvojem industrije na području Bujštine posebno mjesto zauzima i briga o vodnim rezervama, koje su u prvom redu u funkciji poljoprivrede. Krajem 70- godina prošlog stoljeća studijom o iskorištavanju vodnog bogatstva Istre procijenjeno je da na prostoru Bujštine bilo ostvarivo izgraditi potencijalnu akumulaciju, koja bi bila locirana u dolini Bazuje neposredno uz selo Vrnjak.  Akumulacija bi bila zapremine od gotovo 12 miliona prostornih metara vode iz kojeg bi razvodnim sistemom bilo natapano 4.800 hektara obradiva zemljišta. Planirano je da izgradnja ovog sistema obuhvaća dvije faze.  Prvo za potrebe napajanja gotovo 2.500 hektara zemljišta na području Radina-Nove Vasi- Novigrada. Prvo bi bila izgrađena brana za oko sedam milijuna kubnih metara vode, a u drugoj fazi ona bi bila dograđena za ostvarivanje ostatka predviđene akumulacije od još pet milijuna prostornih metara. Akumulacija bi bila punjena dotokom manjih rječica i bujica u zimskom razdoblju te kompletnim slivom tog područja. Sam sistem napajanja poljoprivrednih površina bio je zamišljen tako a se cijevima- kanalima  s viših prostora zakonom spojenih posuda voda doprema do najnižih područja Bujštine, polja neposredno uz grad Umag, što nije iziskivalo nikav utrošak energije (pumpe i slično). Već jednostavno projekt bi funkcionirao na Arhimedovim zakonima, još iz Rimskih vremena.

Sama dolina Bazuje gotov je nenaseljena pa u tom smislu nije trebalo biti problema. Zanimljivo je da je spomenutom studijom do 2010.  sistemima natapanja bilo obuhvaćeno 17.000 hektara obradivih površina. Nosilac projekta bila je općina Buje.

Način razmišljanja i vizija budućnosti koja je u osnovu stavljala vodu kao gospodarski subjekt bila je ideja razvoja poljoprivrednih površina na području Bujštine i šire. Već tada stručnjaci upozoravaju na klimatske promjene i novu koncepciju poljoprivrednog razvoja sve u funkciji zadovoljenja hranom na samo područja Bujštine već i šire.

*

Danas kada već duže vremena, a vjerojatno i u skoroj budućnosti područje Istre vapiti će za vodnim rezervama i vodnim napajanjem, svjedoci smo da smo olako propustili razvoj sve u kratkoročnom cilju zadovoljavanja vlastitih potreba a  budućim generacijama ostavili moto „Neka se snađu“. Ali prethodna generacija to nije ostavila nama već poruku da MI se brinemo za buduće generacije.

Tekst : Zlatan Varelija

Bazuja je područje neposredno uz selo Marušići i čini dolinu između  područja Brda-Vrnjaka- Kubertona.

Na naslovnici - selo Vrnjak