ZAŠTO JE VAŽNO KOMPOSTIRANJE?

22.03.2022

ZAŠTO JE VAŽNO KOMPOSTIRANJE?

ZAŠTO JE VAŽNO KOMPOSTIRANJE?

Više od 1/3 ukupnog otpada koji nastaje u domaćinstvima je organski ili biootpad takav otpad nije smeće, već visokovrijedna sirovina za proizvodnju komposta. Kompostiranjem se uspostavlja prirodni kružni tok tvari u prirodi. Kompostiranje biorazgradivog otpada je doprinos zaštiti okoliša.

Svjedoci smo da danas već mnogi gradovi i općine  kreću tim putem i  provode cjelogodišnje i sezonske kampanje prikupljanja biorazgradivog otpada i to:

sakupljanje na kućnom pragu putem smeđih kanti i zelenih vreća

besplatan prihvat na Kompostanama

 

sakupljanje božićnih drvaca – siječanj

sakupljanje granja na kućnom pragu – proljeće

zbrinjavanje biljnog materijala s javnih zelenih površina

 

U BIORAZGRADIVI OTPAD SE ODLAŽE:

U BIORAZGRADIVI OTPAD SE NE ODLAŽE:

Ostaci voća i povrća

Meso, kosti, izmet, termički obrađena hrana

Ljuske od jaja

Plastika, metal i staklo

Pokošena trava, ostaci biljaka

Pelene

Talog kave/čaja

Pepeo

Slama, sijeno, piljevina

Korov alergena (ambrozija i sl.)

Usitnjeno suho granje i lišće

Lakirano drvo

 

Za primjer ovdje ću navesti Kompostanu Herešin nedaleko Koprivnice.

 

Kompost prve klase DomKo koji se proizvodi u Kompostani  Herešin iz biorazgradivog otpada prikupljenog u podravskim domaćinstvima i ove sezone građani mogu kupiti po akcijskim cijenama. Kompost DomKo, prema analizi ovlaštenog laboratorija, kvalitetan je organski poboljšivač tla, što znači da se preporučuje koristiti ga kao organsko gnojivo.

 

PRIMJENA

 

Kvalitetna hranjiva svojstva DomKa omogućuju široku primjenu u raznim granama poljoprivredne proizvodnje.

DomKo preporučujemo koristiti kod pripreme tla za uzgoj povrća, začinskog, ljekovitog i ukrasnog bilja, kod formiranja cvjetnih ploha, prihrane u vinogradarstvu i voćarstvu.

Za povrtlarske kulture: miješanjem postojećeg tla s 8-10 l/m² DomKa do dubine 20 cm

Za cvjetne gredice: miješanjem postojećeg tla s 8-10 l/m² DomKa do dubine 5-15 cm

Priprema supstrata za lončanice: 1 dio DomKa na 3 dijela vrtne zemlje

U konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji za popravak biogenih svojstava tla preporučena količina DomKa je 20-40 t/ha

 

Kompostana u kojoj će se obrađivati biootpad iz kućanstava primijenila je suvremenu i inovativnu tehnologiju, a stajala je ukupno 14,3 milijuna kuna, od čega je iz fondova EU osigurano bespovratna 4,4 milijuna kuna. Kompostana u prigradskom naselju Herešinu nedaleko Koprivnice. Kompostanom kapaciteta 9000 tona godišnje dodatno pridonijeti ostvarenju ciljeva u gospodarenju otpadom te povećati udjel odvojenog prikupljanja otpada, odnosno smanjiti otpad koji odlažemo na odlagališta, cilj je svake kompostane.

 

Zanimljivo je to da su kompostane ujedno i gospodarski subjekti jer prerađeni biootpad svoj proizvod prodaju na tržištu i na primjer Kompostana kod Koprivnice prodaje biootpad po cijeni:

CIJENE (s PDV-om)

Kompost frakcije 16×8 mm (rinfuza) 0,15 kn/kg

Kompost frakcije 30×30 mm (rinfuza) 0,10 kn/kg

Kompost frakcije 16×8 mm (pakiranje od 50 litara) 15 kn/vreća

 

Gradom Umagom danas prevladavaju kružni tokovi gospodarski trošak koji svojom izgradnjom ne donosi prihod, a ovaj najnoviji koji se gradi ne vidim njegovu svrhu. Dosada je za njega izdvojeno više sredstava nego za Koprivničku kompostanu, koja je gospodarski subjekt tim više što donosi gradu, zaposlene osobe, porez na dohodak, čistu okolinu, i na kraju biootpad kao gnojivo.   

 

Je su li Gradu Umagu danas potrebniji kružni tokovi ili jedna Kompostana.!!!!!!

 


 tekst : Zlatan Varelija